Tijdelijk verblijf

Ouderen die herstellen van een ziekte of ongeval kunnen tijdelijk in Huize Rosa wonen op een zogenaamde TOP-kamer: Tijdelijke Opname. De cliënt woont in een ingericht appartement, ontvangt verzorging en kan gebruik maken van alle diensten die het zorgcentrum biedt. Tijdelijk verblijf heet officieel eerstelijnsverblijf.