19 nov 2020

Actueel coronanieuws

Bezoek welkom

Bezoekregeling maximaal 2 bezoekers per dag en maximaal 2 bezoekers per bezoekmoment.

Er mogen maximaal 2 bezoekers per dag per bewoner komen en maximaal 2 bezoekers per bezoekmoment. Bezoek meldt zich aan bij de receptie en de receptie turft het aantal bezoekers. Dus niet alleen een bezoekerspas invullen, maar ook aanmelden.
Een vrijwilliger die individueel voor een bewoner komt, hoort bij  het aantal van 2 bezoekers. 
De bewoner bepaalt samen met de familie wie wel of niet op bezoek kan komen.
Indien een bewoner naar buiten gaat met bezoek dan mag dit met maximaal 2 personen.
De bewoner en 1 begeleider (bezoek, medewerker, vrijwilliger)

Wij vragen de bezoekers een chirurgisch mondmasker type 2 te dragen, als zij de afstand van 1.5m niet kunnen waarborgen. Wij stellen deze beschikbaar bij binnenkomst. Stoffen en of eigen gemaakte maskers of faceshields zijn dan niet toegestaan.

Ontmoeting
In het zorgcentrum hebben we de strikte scheiding tussen woongroepen en woontoren los, zoals die medio maart ingevoerd was. Dat betekent dat bewoners, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers zich weer onder elkaar kunnen mengen in het Rosarium, de Dominicuskapel en de activiteitenruimte. Uiteraard met inachtneming van de algemene hygiënemaatregelen en 1,5 meter afstand waar mogelijk.Waar dit niet mogelijk is, is het dragen van een medisch mondmasker type 2 verplicht. 

Op dit moment is er in het Rosarium en in de kapel een maximaal aantal bezoekers van 30 personen.

Uitbraak?
Zolang Huize Rosa geen besmettingen met het coronavirus onder bewoners heeft, blijft iedereen welkom en werken we stapsgewijs aan het uitbreiden van activiteiten, gezamenlijke maaltijden en vieringen in de kapel. Mochten er wel besmettingen onder bewoners komen, dan kan dit consequenties hebben voor de bezoekregeling. De direct betrokkenen worden hierover meteen geïnformeerd en dankzij de eerder ingevulde bezoekerspassen kan snel contactonderzoek plaatsvinden. Natuurlijk hopen we dat dit niet gebeurt en als iedereen zich aan de afspraken houdt blijven de risico’s beperkt.

Meer informatie
Voor vragen of bij twijfel of het wijs is om Huize Rosa te bezoeken, kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen. Wij zijn 7 dagen in de week te bereiken op telefoonnummer 024-3710 300; van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur, in het weekend van 9.00 tot 16.00 uur. De volledige bezoekersregeling vindt u onderaan deze pagina.

Voor een foto-impressie van Huize Rosa ten tijde van de coronacrisis, klikt u hier.

i q d

Deel dit bericht via: