22 mei 2020

Actueel coronanieuws

Het heeft lang geduurd, maar vanaf dinsdag 26 mei kan iedere bewoner van Huize Rosa tweemaal per week op afspraak één vaste bezoeker in huis ontvangen. Dat staat in de nieuwe bezoekregeling, die in samenspraak met de ondernemingsraad en cliëntenraad is opgesteld.

Zorgvuldigheid
Voor bewoners en familieleden kan de nieuwe regeling niet snel genoeg ingaan, maar toch is voorzichtigheid geboden. Huize Rosa heeft tot nu toe geen besmettingen onder bewoners. Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden terwijl er wel bezoek toegelaten wordt, beschrijft de regeling nauwgezet hoe we die uitvoeren. Er staat in hoeveel bezoekers gelijktijdig in huis kunnen zijn, welke routes zij lopen, welke hygiënemaatregelen we treffen en welke afspraken moeten worden nageleefd. Lukt dat niet, dan zal ingegrepen worden. De insteek is om voorzichtig te starten met bezoek en dit geleidelijk uit te breiden, mits dat verantwoord kan.

Vertrouwen
Volgens bestuurder Henk Swinkels kan de bezoekregeling gebaseerd worden op vertrouwen. “Afgelopen periode hebben we samen met bewoners en hun naasten ervaring opgedaan met verschillende contactmogelijkheden. Daarbij hebben we ervaren dat het heel goed mogelijk is om in overleg afspraken te maken en dat mensen zich daar goed aan houden”. Het is daarom in de nieuwe regeling niet de bedoeling dat er tijdens bezoekmomenten toezicht wordt gehouden.

Alleen op afspraak
Het bestaande raambezoek blijft bestaan naast de nieuwe bezoekmogelijkheid. Groot voordeel van raambezoek is dat meer mensen de gelegenheid hebben om een bewoner te bezoeken en we hebben afgelopen weken gezien en gehoord dat de mensen dit heel fijn vinden. Beide vormen van bezoek zijn alleen mogelijk door één dag van tevoren via de receptie telefonisch een afspraak te maken.

De volledige bezoekregeling en de handreiking waar deze op gebaseerd is vindt u hier:

i q d

Deel dit bericht via: