Identiteit

Het hart van Zorgcentrum Huize Rosa

Zorgcentrum Huize Rosa is een kleinschalig, zelfstandig zorgcentrum, dat hoogwaardige zorg biedt aan kwetsbare ouderen op onze locatie of in de wijk. We zijn een leuke woon- en werkgemeenschap, waar mensen (bewoners, cliënten, hun naasten, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires) zich welkom en thuis voelen. Verbondenheid met en aandacht voor elkaar is wezenlijk voor het welbevinden van al deze mensen. De gemeenschap houdt niet op bij de voordeur. Ook bewoners uit de wijk zijn van harte welkom om gebruik te maken van de geboden diensten.

De sfeer is warm, gastvrij en open. Dit is bijvoorbeeld te merken aan de met zorg gekozen inrichting van het huis, het Rosarium met terras, de openheid naar de buurt, de activiteiten die georganiseerd worden, de begeleiding van bewoners en in alle zorg rond de laatste levensfase, zoals de manier waarop elke overledene uitgeleide wordt gedaan. Aan de achterzijde ligt de tuin van de Zusters Dominicanessen, waar spirituele elementen, rust en stilte te vinden zijn en waarvan alle bewoners gebruik mogen maken.

De basis van onze identiteit
Zorgcentrum Huize Rosa is van oorsprong een kloosterbejaardenoord van en voor de zusters Dominicanessen van Neerbosch. De kern van hun religieuze leven bestaat uit gebed, gemeenschap, studie en verkondiging. Deze wortels zijn het kloppend hart en mede bepalend voor de identiteit en de waarden van waaruit we in Huize Rosa samen werken.

Onze levenshouding wordt verwoord met begrippen als gemeenschap en verbondenheid, barmhartigheid, blijven leren en dienstbaar zijn. Met vrijheid van denken geven wij op een eigentijdse manier vorm aan deze levenshouding en onze kernwaarden. En we zoeken op een eigenzinnige manier naar wat mogelijk is. We willen onszelf en elkaar aanspreken met de vraag: doen wij het goede?
 

Onze kernwaarden zijn: waardevol, uniek, persoonlijk.

Waardevol en uniek: aandacht voor de mens  
Ieder mens is van waarde en uniek. We hebben aandacht voor de hele mens. Onze medewerkers zijn nieuwsgierig naar wie de bewoner of cliënt is. Samen met de bewoners en hun naasten proberen we de talenten van bewoners en cliënten te ontdekken, te respecteren en zo veel en lang mogelijk in te zetten. Met het ouder worden kan dat moeizamer gaan, zeker wanneer de mogelijkheden om je te uiten minder worden. Dit is een continu leerproces, zowel voor de medewerkers als de bewoners en hun naasten.

Onze medewerkers hebben hart voor mensen, geven aandacht en zijn vakbekwaam. Ze gaan liefdevol, respectvol met de bewoners, cliënten, hun naasten en elkaar om. Samen zijn we verantwoordelijk voor de persoonlijke en professionele zorg die we geven. Samen zorgen we voor de warme, plezierige en open sfeer in huis.

Uniek en persoonlijk: werken en groeien
Ieder mens heeft unieke kwaliteiten en talenten. Elke werknemer, vrijwilliger en stagiair is van waarde. We vinden het vanzelfsprekend dat iedereen hierin gezien en erkend wordt en haar of zijn kwaliteiten kan inzetten. Daarom vinden we het belangrijk dat elke werknemer, vrijwilliger en stagiair de kans krijgt te groeien en zich te ontwikkelen. Dat betekent dat we in een open en veilige sfeer alle onderwerpen bespreekbaar maken. Belangrijk hierbij zijn dialoog, goed naar elkaar luisteren, respect en creativiteit. Niet altijd gemakkelijk: we doen moeite om de gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm te geven. We werken er actief aan een lerende organisatie te zijn en ondersteunen elkaar daar waar mogelijk.
We zijn een erkend leerbedrijf voor de zorgopleidingen. Ook mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt kunnen bij ons terecht voor een plek, waar ze de kans krijgen om te leren en hun mogelijkheden kunnen ontdekken.

Waardevol en persoonlijk
Zingeving is belangrijk in de zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven. Vanuit onze traditie hebben spiritualiteit, bezinning en zorg voor de ziel bijzondere aandacht. De kapel van de Zusters Dominicanessen is een unieke plek in het huis: vieringen bieden momenten van rust en bezinning in het ritme van de dag. Bijeenkomsten geven ruimte om vragen te stellen rondom geloof en spiritualiteit. Feestdagen vieren we samen: zij zijn naast gezellig ook momenten van bezinning. In het huis zijn pastoraal werkers van de congregatie werkzaam, op wie alle bewoners een beroep kunnen doen. We streven ernaar dat iedereen, katholiek of niet, zich welkom voelt en innerlijk gevoed wordt.

Om onze identiteit en ons verhaal levend te houden …
Verhalen blijven levend wanneer ze verteld en doorgegeven worden. Zo ook de identiteit van Zorgcentrum Huize Rosa: het uitdragen en doorgeven ervan is essentieel. Alleen zo houden we de fakkel brandend. Alleen zo krijgen nieuwe bewoners, cliënten, hun naasten, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires kans deel uit te maken van de gemeenschap van Huize Rosa én kunnen zij aan die gemeenschap hun eigen bijdrage te leveren.