Visie

Huize Rosa wil waardevolle zorg leveren aan ouderen in een unieke, persoonlijke relatie. Betrokkenheid en medemenselijkheid horen van oudsher bij Huize Rosa en zijn de basis voor omgang met elkaar. In Huize Rosa is veel ruimte voor bezinning, rust en viering; in de accommodatie, de activiteiten en de sfeer in huis zijn de goede tradities uit het verleden terug te vinden.

Onze zorg spitst zich toe op de wensen en gewoontes van onze cliënten. Met de cliënt bespreken we uitgebreid hoe hij of zij wil wonen en leven en maken we afspraken over de zorg en ondersteuning die daarbij het beste aansluit. We geven de cliënt zoveel mogelijk ruimte om zelf te bepalen hoe haar of zijn leven eruit ziet. We streven naar behoud van zelfstandigheid en een hoge mate van zelfredzaamheid. Met instemming van de cliënt betrekken we daar graag kinderen of andere mantelzorgers van de cliënt bij.