Stichting Vrienden van Huize Rosa

Dankzij de Vrienden kon een Rosabus aangeschaft worden.

Vrienden zijn goed in het bieden van een steuntje in de rug wanneer dat nodig is. Of een gebaar maken waar de ander blij van wordt. Daarom is de Stichting Vrienden van Huize Rosa opgericht.

We weten het allemaal, het reguliere budget van zorgcentra zoals Huize Rosa is niet voldoende om veel extra's voor de bewoners te bekostigen. Toch kunnen extra voorzieningen of activiteiten  het welzijn van hen enorm vergroten. Denkt u bij deze extra's eens aan 'leven' in huis zoals een aquarium of wat kleinvee in de tuin; aan een bijzonder uitje dat niet onder het reguliere budget valt; aan een duofiets waardoor bewoners onder begeleiding weer naar buiten kunnen; aan een grootbeeldtelevisie  of geluidsapparatuur voor de algemene ruimte of een mooi kunstwerk in de tuin. Maar ook een financiële bijdrage aan bv. de aankleding van een gemeenschappelijke ruimte behoort tot de mogelijkheden. U kunt daaraan meewerken door een échte vriend van Huize Rosa te worden en financieel een handje toe te steken.

Hoe wordt u Vriend van Huize Rosa?

  • Eenmalig een bedrag schenken op de rekening van Stichting Vrienden van Huize Rosa
  • Maandelijks of jaarlijks een bedrag overmaken op de rekening van de Vrienden van Huize Rosa
  • Een notariële schenkingsakte opstellen waarmee u minimaal vijf jaar lang een vast bedrag aan Stichting Vrienden van Huize Rosa toezegt. Bij een schenkingsakte is het gehele bedrag van de schenking onverkort fiscaal aftrekbaar

Het rekeningnummer van de Stichting Vrienden van Huize Rosa is NL22 FVLB 0226 2966 44

Indien u belangstelling heeft of informatie wilt ontvangen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Contactpersoon: mevr. M. Starmans, email: info@zorgcentrum-huizerosa.nl