Diensten

Zorgcentrum Huize Rosa heeft een breed aanbod aan zorg- en welzijnsdiensten. Zo bieden we ouderen - afhankelijk van de zorgvraag – de mogelijkheid om permanent in het zorgcentrum wonen, waar ze de nodige zorg en begeleiding ontvangen, afgestemd op de persoonlijke behoefte. Ook biedt Huize Rosa zorg in de thuissituatie voor bewoners van de appartementencomplexen Catharinahof, Tristan & Isolde en in de wijken Hees en Heseveld. Het complete dienstenaanbod vindt u op deze pagina.

Indicaties

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Huize Rosa is vaak een indicatie nodig.
Voor zorg met verblijf in Huize Rosa is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Het CIZ geeft met ZorgZwaartePakketten (ZZP) aan, op hoeveel zorg een oudere aanspraak kan maken. Het Sociaal Wijkteam kan u helpen om een indicatie aan te vragen bij het CIZ. Huize Rosa biedt zorg die aansluit bij de indicaties ZZP 4 tot en met 8. De zorgbemiddelaar van Huize Rosa kan u hierover verder informeren. U kunt ook bij haar terecht als u vragen heeft over de wachtlijst.


Om in aanmerking te komen voor thuiszorg (zorg zonder verblijf), kan rechtstreeks contact opgenomen worden met onze wijkverpleegkundigen; dit hoeft niet eerst via de huisarts te lopen. Voor hulp via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft u een indicatie van de gemeente Nijmegen nodig.

Samen afspraken maken

We maken altijd samen met de cliënt afspraken over de zorg- en dienstverlening: wat doet de oudere zelf, wat met ondersteuning van medewerkers en welke taken nemen medewerkers over? De naaste omgeving van de oudere wordt hier in principe nauw bij betrokken. Afspraken leggen we vast en evalueren we regelmatig samen met de cliënt. Aan iedere bewoner is een verzorger gekoppeld, die een vast aanspreekpunt vormt en alle zorg coördineert: de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV-er). Een specialist ouderengeneeskunde en ouderenpsycholoog kunnen adviseren over de begeleiding en behandeling.