Kwaliteit

Huize Rosa streeft naar een hoge kwaliteit van zorg en wonen om bij te dragen aan een zinvol en prettig leven voor ouderen. Onze dienstverlening sluit uiteraard aan bij de wettelijke kaders en richtlijnen, maar bovenal bij de wensen en behoeften van onze cliënten en hun naasten. Wij monitoren doorlopend de kwaliteit van onze dienstverlening en doen op verschillende momenten en manieren onderzoek om onze kwaliteit op orde te houden of te verbeteren.