Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn een samenvatting van wet- en regelgeving die van toepassing is op de zorg- en dienstverlening die een bewoner of naaste van Zorgcentrum Huize Rosa ontvangt. De inhoud is grotendeels hetzelfde als de landelijk geldende ‘Algemene Voorwaarden VVT’, maar hier en daar is een aanpassing gedaan.

Voor wie gelden de Algemene Voorwaarden?
Deze voorwaarden gelden voor alle cliënten, en hun vertegenwoordigers, van Zorgcentrum Huize Rosa. Daarbij geldt het Algemene deel voor al onze cliënten en afhankelijk van welke zorg zij ontvangen geldt daarbij nog het betreffende hoofdstuk uit het Bijzondere deel.

Abonnement activiteiten
Abonnement ‘activiteiten’ is standaard opgenomen in de dienstverlening van Huize Rosa. Dit betekent dat u als bewoner deel kunt nemen aan de activiteiten die Huize Rosa vanuit het team Welzijn verzorgt. De actuele tarieven kunt u op onze website en via deze link vinden. Wanneer u gegronde bezwaren heeft tegen dit abonnement kunt u dat aan ons doorgeven. Dit betekent dat u in principe niet kunt deelnemen aan de activiteiten. Wilt u dan toch aan een bepaalde activiteit deelnemen kan dit alleen tegen betaling.