Zorg thuis via de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Thuiszorg Huize Rosa biedt thuiszorg aan ouderen in de appartementen in Catharinahof, Tristan & Isolde en aan ouderen in de wijken in stadseel oud en nieuw west. Om in aanmerking te komen voor thuiszorg is een indicatie nodig. Dit hoeft niet via de huisarts, er kan rechtstreeks contact opgenomen worden met de wijkverpleegkundigen van Thuiszorg Huize Rosa. Zij kijken samen met de aanvrager en mantelzorger naar wat de aanvrager zelf nog kan, wat de omgeving kan betekenen en waar hulp van professionals bij nodig is (de indicatie). Vervolgens schakelen zij zo nodig andere hulpverleners in, bijvoorbeeld een verzorgende of een fysiotherapeut. Met een indicatie voor wijkverpleging heeft de aanvrager de keuze hoe hij of zij zorg wil ontvangen: in natura (via Thuiszorg Huize Rosa) of via een persoonsgebonden budget (pgb).

De wijken waar wij thuizorg bieden vallen in de postcodes: 6531, 6532, 6534, 6541, 6542, 6543 en 6544.

Zorg thuis via de Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Soms heeft een oudere 24-uurs zorg en permanent toezicht nodig, maar is verhuizing naar een zorginstelling (nog) niet mogelijk of wenselijk. Aan bewoners van Catharinahof, Tristan & Isolde kan Huize Rosa de mogelijkheid bieden om deze intensievere zorg in het eigen appartement te ontvangen.
Voor deze zorg is een passende indicatie nodig, onze zorgbemiddelaar kan daarbij helpen.