Financiën en ANBI-status

Op deze pagina legt het bestuur van de stichting jaarlijks op een transparante wijze verantwoording af over het financiële reilen en zeilen van de stichting en de activiteiten die zij hebben ontplooid.

De ANBI-status is per 21 augustus 2014 aan de stichting toegekend en de werkzaamheden zijn in 2015 opgestart.

Het rekeningnummer van de Stichting Vrienden van Huize Rosa is NL22 FVLB 0226 2966 44