Financiën en ANBI-status

Op deze pagina legt het bestuur van de stichting jaarlijks op een transparante wijze verantwoording af over het financiële reilen en zeilen van de stichting en de activiteiten die zij hebben ontplooid.

De ANBI-status is per 21 augustus 2014 aan de stichting toegekend en de werkzaamheden zijn in 2015 opgestart.

Hoe wordt u Vriend van Huize Rosa?

  • Eenmalig een bedrag schenken op de rekening van Stichting Vrienden van Huize Rosa
  • Maandelijks of jaarlijks een bedrag overmaken op de rekening van de Vrienden van Huize Rosa
  • Een notariële schenkingsakte opstellen waarmee u minimaal vijf jaar lang een vast bedrag aan Stichting Vrienden van Huize Rosa toezegt. Bij een schenkingsakte is het gehele bedrag van de schenking onverkort fiscaal aftrekbaar

Het rekeningnummer van de Stichting Vrienden van Huize Rosa is NL22 FVLB 0226 2966 44