Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is de vertegenwoordiger van alle medewerkers binnen een organisatie. De raad is gesprekspartner van de bestuurder en houdt zich bezig met alle onderwerpen die te maken hebben met het functioneren en welbevinden van medewerkers. U kunt hierbij denken aan (secundaire) arbeidsvoorwaarden, functioneringsgesprekken, ziekteverzuim, personeelsbezetting in relatie tot zorgzwaarte, (bij)scholing, organisatieontwikkeling, certificering, begrotingen en exploitatieoverzichten. De OR is kritisch op het functioneren van de organisatie. Voor een groot aantal zaken heeft de OR instemmingsrecht. Voor overige zaken adviseert zij de bestuurder gevraagd en ongevraagd. Met een positief-kritische blik levert zij een wezenlijke bijdrage aan het gezamenlijk belang van een gezonde organisatie.

De OR van Huize Rosa heeft 7 leden. Dit zijn: Henk Marcusse (coördinator Onderhoud en voorzitter OR), Simone van de Logt (gastvrouw en secretaris OR), Nicole Goedhart (kok), Marga van Donzel (evv’er woongroepen), Diana Waanders (coördinatrice vrijwilligers) en Jennie Visser (verzorgende team thuiszorg). De OR krijgt ondersteuning van ambtelijk secretaris Elseriet Beld.