Stichting Vrienden van Huize Rosa

Vrienden zijn goed in het bieden van een steuntje in de rug wanneer dat nodig is. Of een gebaar maken waar de ander blij van wordt. Daarom is de Stichting Vrienden van Huize Rosa opgericht.

We weten het allemaal, het reguliere budget van zorgcentra zoals Huize Rosa is niet voldoende om veel extra's voor de bewoners te bekostigen. Toch kunnen extra voorzieningen of activiteiten  het welzijn van hen enorm vergroten. Denkt u bij deze extra's eens aan 'leven' in huis zoals een aquarium of wat kleinvee in de tuin; aan een bijzonder uitje dat niet onder het reguliere budget valt; aan een duofiets waardoor bewoners onder begeleiding weer naar buiten kunnen; aan spelmateriaal voor de huiskamers of in de algemene ruimte, een mooi kunstwerk in de tuin. Maar ook een financiële bijdrage aan bv. de aankleding van een gemeenschappelijke ruimte behoort tot de mogelijkheden. Indien u meer informatie wilt ontvangen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Contactpersoon: mevr. M. Starmans, email: vriendenvan@zorgcentrum-huizerosa.nl