Jaarrekening

Beleid inzake onkostenvergoedingen Raad van Bestuur.

In het reglement raad van Bestuur is opgenomen dat de stichting de onkosten vergoedt van de leden van de raad van bestuur die gemaakt zijn ten behoeve van de stichting. Deze kosten worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht. In 2023 hebben deze kosten zich niet voorgedaan.