WZD analyse

Een belangrijk onderdeel van de Wzd (Wet Zorg en Dwang) is om te reflecteren en te leren over de inzet van onvrijwillige zorg. Daarom vraagt de Wzd aan zorgaanbieders om een analyse te maken op de ingezette onvrijwillige zorg.