Cliëntenraad

Huize Rosa heeft een cliëntenraad die de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigt en als vertegenwoordiger van de cliënten meedenkt over de algemene gang van zaken in Huize Rosa. De cliëntenraad praat mee over bepaalde (beleids-)zaken en brengt op verzoek van de bestuurder advies uit over een aantal aspecten die het welzijn van de cliënten betreffen of verband houden met organisatorische veranderingen. De raad kan ook ongevraagd advies uitbrengen over zaken die zij belangrijk vindt.

De cliëntenraad van Huize Rosa bestaat uit vijf leden. Hiervan vertegenwoordigen vier leden de bewoners van Huize Rosa en één lid de bewoners van appartementencomplexen Catharinahof en Tristan & Isolde. Voor Catharinahof en Tristan & Isolde geldt dit alleen voor de diensten die Huize Rosa biedt aan de bewoners van deze complexen.

De cliëntenraad vergadert één keer per maand. Om de maand is er overleg met de bestuurder tijdens de cliëntenraadsvergadering. In de maandelijkse nieuwsbrief van Huize Rosa staat steeds een kort verslag over de inhoud van deze vergaderingen