Cliëntenraad

Huize Rosa heeft een cliëntenraad die de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigt en als vertegenwoordiger van de cliënten meedenkt over de algemene gang van zaken in Huize Rosa. De cliëntenraad praat mee over bepaalde (beleids-)zaken en brengt op verzoek van de bestuurder advies uit over een aantal aspecten die het welzijn van de cliënten betreffen of verband houden met organisatorische veranderingen. De raad kan ook ongevraagd advies uitbrengen over zaken die zij belangrijk vindt.

De cliëntenraad van Huize Rosa bestaat op dit moment uit de volgende personen :
Dhr. Cees Barské - voorzitter
Mw. Franca Orth - vice voorzitter en vertegenwoordiging bewoners Huize Rosa Woongroepen
Mw. Palmyre Oomen - vertegenwoordiging bewoners Huize Rosa Woontoren
Mw. Irma Martens- vertegenwoordiging bewoners Tristan
Dhr. Leo Hagebeek - vertegenwoordiging bewoners Isolde
Mw. Sandra Arts - vertegenwoordiging van de Zrs. Dominicanessen.
De vertegenwoordiging voor Catharinahof, Tristan en Isolde geldt dit alleen voor de diensten die Huize Rosa biedt aan de bewoners van deze complexen.

De cliëntenraad vergadert één keer per maand, steeds op de tweede donderdag van de maand. Gewoonlijk is daarbij een gedeelte van de vergadering ingeruimd voor overleg met de bestuurder.

De cliëntenraad hoort graag wat er leeft onder de bewoners om daarmee hun gemeenschappelijke belangen goed of beter te kunnen behartigen. Daarom zoekt zij regelmatig contact met de bewoners via kennismakingsbezoekjes, een thee-uurtje of een open inloopspreekuur.
U kunt de cliëntenraad ook bereiken via e-mail: CR@zorgcentrum-huizerosa.nl 

Het jaarverslag van de cliëntenraad over 2020 vindt u hier