Cliëntenraad

Huize Rosa heeft een cliëntenraad die de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigt en als vertegenwoordiger van de cliënten meedenkt over de algemene gang van zaken in Huize Rosa. De cliëntenraad praat mee over bepaalde (beleids-)onderwerpen en brengt op verzoek van de bestuurder advies uit over o.a. de kwaliteit van de zorg, voeding, ontspanning en het welzijn van de cliënten. De raad kan ook ongevraagd advies uitbrengen over zaken die hij belangrijk vindt.

De cliëntenraad van Huize Rosa bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Mw. Franca Orth – voorzitter, vertegenwoordiging bewoners Huize Rosa Woongroepen
Dhr. Leo Hagebeek – vicevoorzitter, vertegenwoordiging cliënten appartementencomplex Isolde
Mw. Thea Lücker - vertegenwoordiging bewoners Huize Rosa Woontoren
Dhr. Arnold Roozendaal  - vertegenwoordiging cliënten Catharinahof

De raad wordt ondersteund door ambtelijk secretaris dhr. Marco Sichtars.

De vertegenwoordiging voor Catharinahof en Isolde geldt alleen voor de diensten die Huize Rosa verricht voor de bewoners van deze complexen.
De cliëntenraad vergadert één keer per maand. Daarbij is een gedeelte van de vergadering ingeruimd voor overleg met de bestuurder.
De cliëntenraad hoort graag wat er leeft onder de bewoners om daarmee hun gemeenschappelijke belangen goed of beter te kunnen behartigen. Daarom zoekt hij regelmatig contact met de bewoners via kennismakingsbezoeken, een koffie-uurtje of een open inloopspreekuur.
U kunt de cliëntenraad ook bereiken via e-mail: Cr@zorgcentrum-huizerosa.nl 

Het meest recente jaarverslag van de cliëntenraad vindt u hier