Tarieven

Verschillende diensten die Huize Rosa levert worden verstrekt in het kader van verschillende wetten:

  • Wet Langdurige Zorg (WLZ) regelt de zwaarste langdurige zorg
  • Zorgverzekeringswet (ZVW) regelt verpleging thuis, persoonlijke verzorging, behandeling en palliatieve zorg
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) regelt begeleiding en eenvoudige persoonlijke verzorging thuis en huishoudelijke hulp voor ouderen met een laag inkomen.

Als u voor deze diensten een indicatie voor "Zorg in Natura" hebt van het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) wordt de dienstverlening grotendeels voor u betaald. Maandelijks betaalt u een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) te Den Haag. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald aan de hand van uw belastbaar inkomen.

Hebt u geen indicatie of bij het aanvragen van de indicatie gekozen voor een persoonsgebonden budget (PGB) of wilt u gebruik maken van onze aanvullende diensten, dan is dit tegen betaling mogelijk. In onderstaand document kunt u onze actuele tarieven zien.