Huishoudelijke hulp

Huishouding

De medewerkers van de huishoudelijke dienst zijn actief binnen en buiten de muren van het zorgcentrum. Binnen het zorgcentrum worden de appartementen wekelijks schoongemaakt. De werkzaamheden worden zo veel mogelijk in overleg met de bewoners gepland. Zelf een handje helpen is uiteraard mogelijk. Met enige regelmaat doen de medewerkers iets extra’s, zoals het wassen van de binnenkant van de ramen. De buitenkant wordt door een glazenwassersbedrijf gedaan.

Bewoners van Catharinahof, Tristan, Isolde en in de wijken Hees en Heseveld kunnen via de WMO (gemeente) of tegen betaling de schoonmaak door Huize Rosa laten regelen. Vanuit de WMO wordt er in overleg een plan van aanpak opgesteld waarin vastgelegd staat wat er nodig is voor een schoon en leefbaar huis en wie welke taken uitvoert en er worden afspraken gemaakt over de planning van de werkzaamheden. Dit plan van aanpak wordt jaarlijks met de cliënt geëvalueerd. Voor hulp in de huishouding via de WMO is een indicatie van de gemeente Nijmegen nodig.

Wasgoed

De was doen hoort erbij

Huize Rosa stelt lakens, slopen, handdoeken etcetera - inclusief bewassing - gratis ter beschikking van de bewoners. In principe zorgen bewoners zelf voor het wassen van bovenkleding en lijfgoed. Een mogelijkheid is dat een familielid of kennis de was verzorgt. Of de was kan tegen betaling door Huize Rosa gedaan worden.