Jaarplan

Iedere zorgorganisatie is verplicht om voor aanvang van een kalenderjaar een jaarplan op te stellen waarin duidelijk staat beschreven wat de plannen voor het komende jaar zijn.