Activiteiten

Uitstapjes

Het is voor bewoners van Huize Rosa, Catharinahof en Tristan & Isolde mogelijk om in Huize Rosa mee te doen aan uiteenlopende activiteiten. Deze variëren van klein tot groot, van algemeen tot religieus en van eenmalig tot terugkerend. Te denken valt aan spelletjesmiddagen, meer bewegen voor ouderen, toertochten met de Rosabus, muziekmiddagen, een avondsoos, verjaardagsviering, high tea of visbuffet. Bij bijzondere gelegenheden zoals kerkelijke feestdagen en Sinterklaas is er ook altijd wat te doen. Deelname aan de meer algemene activiteiten is gratis, andere activiteiten zijn uitsluitend voor abonnementhouders of via betaling toegankelijk. 

Pastorale activiteiten

Huize Rosa is van oorsprong een kloosterverzorgingshuis en werkt vanuit de katholieke identiteit. Dit is te zien aan de inrichting en aankleding van het gebouw, maar ook te merken in het dagritme en de omgang met elkaar. Regelmatig zijn er momenten van gebed, bezinning en overige religieuze activiteiten. In aansluiting op de traditie van de zusters Dominicanessen is er iedere dag om 17.00 uur een avondgebed en meerdere keren per week een Eucharistie- of andersoortige viering in de Dominicuskapel. Op feestdagen wordt extra aandacht geschonken aan de vieringen. Naast vieringen organiseert het pastoraat ook kleine en grotere bijeenkomsten rondom thema’s van levensbeschouwelijke aard, vaak samen met de activiteitenbegeleiding. En jaarlijks wordt de gelegenheid geboden om deel te nemen aan de gemeenschappelijke ziekenzalving. De vieringen en activiteiten van het pastoraat zijn toegankelijk voor alle bewoners van Huize Rosa en het nabijgelegen Catharinahof, niet alleen voor religieuzen.
Bewoners kunnen ook individueel een beroep doen op de medewerkers van het pastoraat, bijvoorbeeld voor een goed gesprek, rouwverwerking of ziekenzalving in de laatste levensfase.