Bestuur en Raad van Toezicht

Stichting Zorgcentrum Huize Rosa heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit vijf leden. De Raad is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op het bestuur en beleid van de stichting. De Raad overlegt, adviseert en controleert de bestuurder. Om deze taak goed uit te voeren hebben de leden verschillende achtergronden. De leden worden benoemd voor maximaal twee termijnen van vier jaar. Zorgcentrum Huize Rosa heeft een Raad van Bestuur bestaande uit één persoon, de bestuurder.

Drs. Gerd E.W. Prick (voorzitter)

Gerd Prick

Na afronding van de HBS en een studie economie startte de heer Prick in 1971 zijn professionele loopbaan als ambtenaar van de Provincie Groningen, eerst bij de griffie en daarna bij de Bestuurscommissie Noorden des Lands. In 1984 kreeg hij zijn eerste politiek bestuurlijke functie als burgemeester van Gasselte. Via een waarnemend burgemeesterschap in Schoonebeek werd hij in 1991 burgemeester van Groesbeek. Daar had hij een brede portefeuille met onder andere algemeen bestuur, economische zaken en informatica en automatisering. In 2012 stopte hij in Groesbeek en vervulde hij nog twee jaar de rol van waarnemend burgemeester van Maasdriel. De heer Prick heeft altijd, en nog steeds, verschillende bestuursfuncties bekleed op het gebied van onder meer gezondheidszorg, arbeidsmarkt en oorlogsveteranen. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht sinds maart 2016.

Drs. Larissa Frank

Larissa Frank

Vanuit een studie klinische psychologie aan de Radboud Universiteit en verschillende bedrijfskundige opleidingen is mevrouw Frank al 25 jaar actief in de gezondheidszorg. Na haar studie werkte zij eerst enkele jaren in de geestelijke gezondheidszorg. In 2005 ging zij bij adviesbureau Twynstra Gudde als senior organisatieadviseur aan de slag om zorgorganisaties te helpen bij complexe veranderingen en processen. In 2012 maakte zij de overstap naar het Radboudumc. Als strategisch adviseur van het bestuur van het Kinderziekenhuis had zij een brede portefeuille op het gebied van kwaliteit van zorg en samenwerkingen. Ook met ouderenzorg is zij bekend. In 2017 startte zij bij Zorgkantoren VGZ en legde zich toe op samenwerking met Gemeente Nijmegen voor kwetsbare ouderen en op zorginnovaties in de wijkverpleging en verpleeghuiszorg. Momenteel heeft mevrouw Frank een eigen adviespraktijk. Zij is veranderkundig adviseur bij een landelijk programma voor digitale uitwisseling van zorginformatie van het ministerie van VWS en verschillende brancheorganisaties. Daarnaast is zij maatschappelijk en politiek betrokken en geëngageerd. Sinds 2009 heeft mevrouw Frank in en om Nijmegen bestuursfuncties bekleed op het gebied van cultuur en politiek. Zij is sinds juli 2020 lid van de Raad van Toezicht.

Mr. Thijs M. van Kamperdijk

Thijs van Kamperdijk

De heer van Kamperdijk studeerde fiscaal recht aan de Katholieke Universiteit Brabant voordat hij in het jaar 2000 ging werken bij de Koninklijke Ahold. Op de hoofdkantoren in Zaandam, Genève en Amsterdam zette hij zijn vakkennis in ten behoeve fiscale advisering en het doen van diverse aangiften. In 2006 maakte hij de overstap naar TNT (Express) waar hij zich onder andere toelegde op het gebied van het monitoren, beoordelen en analyseren van financiële en fiscale gegevens en processen. In 2015 ging hij aan de slag als business analist Zorgverkoop bij het Radboudumc in Nijmegen. De heer van Kamperdijk is sinds augustus 2014 lid van de Raad van Toezicht.

Mw. Erna v.d. Ven

Erna van de Ven

Mevrouw van de Ven is sinds maart 2013 lid van de Raad van Toezicht. Na verschillende toeristische en communicatieopleidingen is zij al ruim dertig jaar actief op het gebied van marketingcommunicatie en toerisme c.q. recreatie. Maar ze vervulde ook diverse rollen op het gebied van wonen, (ouderen-) zorg, welzijn en cultuur. Zo werkte zij onder andere als directeur van  regionale VVV’s en was zij directielid sociale culturele ontwikkeling (waaronder ouderenzorg) van de Provincie Noord-Brabant. Momenteel heeft zij een eigen adviesbureau en is zij onder andere interim- directeur van Museumpark Orientalis.  In en om Nijmegen is zij bekend vanuit de verschillende bestuursfuncties die ze bekleedde op het gebied van cultuur, recreatie, welzijn en sport, zoals voorzitter van de welzijnsorganisatie Tandem.

Prof. Dr. Pieter F. de Vries Robbé

Pieter de Vries Robbe

De heer de Vries Robbé is op voordracht van de cliëntenraad in januari 2018 toegetreden tot de Raad van Toezicht. Na een studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen startte hij in 1972 zijn loopbaan bij het Academisch Ziekenhuis Groningen. In 1978 promoveerde hij op het proefschrift ‘Medische besluitvorming: een aanzet tot formele geneeskunde’. Medische kennissystemen en informatiemodellen hebben steeds een belangrijk onderdeel van zijn werkzaamheden uitgemaakt. In 1991 werd hij hoogleraar Medische Informatiekunde aan het Radboudumc in Nijmegen. Zijn aandachtsgebieden waren vooral klinisch redeneren, medische terminologie en medische verslaglegging. Ook bekleedde hij jarenlang verschillende bestuurlijke functies, zoals het voorzitterschap van de COmmissie DOelmatigheidsonderzoek Nijmegen (CODON). In 2009 ging hij met emeritaat en sindsdien werkt hij als zzp’er aan verschillende opdrachten.