Bestuur en Raad van Toezicht

Stichting Zorgcentrum Huize Rosa heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit vijf leden. De Raad is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op het bestuur en beleid van de stichting. De Raad overlegt, adviseert en controleert de bestuurder. Om deze taak goed uit te voeren hebben de leden verschillende achtergronden. De leden worden benoemd voor maximaal twee termijnen van vier jaar. Zorgcentrum Huize Rosa heeft een Raad van Bestuur bestaande uit één persoon, de bestuurder.

Mw. Jannette Booij (bestuurder)

Jannette is opgegroeid op het Groningse platteland met weidse vergezichten en nuchterheid. Na haar studie psychologie is ze haar werkzame leven gestart als personeelsadviseur. Al snel ging zij leiding geven en werd ze ook verantwoordelijk voor financiën, ICT en bedrijfsvoering. Ze koos steeds voor organisaties die bijzonder willen zijn en waar verandering nodig was. Na ruim tien jaar in het bedrijfsleven maakte ze de overstap naar ontwikkelingssamenwerking. Daar heeft ze ook tien jaar  in gewerkt. Vervolgens koos ze definitief voor maatschappelijk relevante organisaties, zoals bijvoorbeeld gemeente Barneveld. Daar was ze verantwoordelijk voor alle afdelingen en maakte ze ook kennis met de zorg. De afgelopen vijf jaar heeft ze als directeur in de gehandicaptenzorg bij Dichterbij in Gennep gewerkt. De zorg voelde als thuis komen voor haar. 
Vanaf 24 augustus 2020 is ze bestuurder bij Zorgcentrum Huize Rosa. Daarnaast is ze lid van de raad van Toezicht van De Rading in Utrecht, een pleegzorgorganisatie die ook specialistische jeugdhulp biedt. Jannette heeft een man,  drie volwassen kinderen, een hond en vier kippen. Ze woont in Nijkerk. Haar hart gaat uit naar kwetsbare mensen, die professionele zorg nodig hebben. Vanuit haar persoonlijke situatie weet ze hoe belangrijk dit is. Vanuit haar professionele ervaring wil ze daar elke dag samen aan werken.  Ze is nieuwsgierig, heeft een sterk gevoel voor verantwoordelijkheid en ze gelooft in gelijkwaardigheid, vakmanschap en eigenaarschap. 

Drs. Gerd E.W. Prick (voorzitter)

Gerd Prick

Na afronding van de HBS en een studie economie startte de heer Prick in 1971 zijn professionele loopbaan als ambtenaar van de Provincie Groningen, eerst bij de griffie en daarna bij de Bestuurscommissie Noorden des Lands. In 1984 kreeg hij zijn eerste politiek bestuurlijke functie als burgemeester van Gasselte. Via een waarnemend burgemeesterschap in Schoonebeek werd hij in 1991 burgemeester van Groesbeek. Daar had hij een brede portefeuille met onder andere algemeen bestuur, economische zaken en informatica en automatisering. In 2012 stopte hij in Groesbeek en vervulde hij nog twee jaar de rol van waarnemend burgemeester van Maasdriel. De heer Prick heeft altijd, en nog steeds, verschillende bestuursfuncties bekleed op het gebied van onder meer gezondheidszorg, arbeidsmarkt en oorlogsveteranen. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht sinds maart 2016.

Drs. Larissa Frank

Larissa Frank

Vanuit een studie klinische psychologie aan de Radboud Universiteit en verschillende bedrijfskundige opleidingen is mevrouw Frank al 25 jaar actief in de gezondheidszorg. Na haar studie werkte zij eerst enkele jaren in de geestelijke gezondheidszorg. In 2005 ging zij bij adviesbureau Twynstra Gudde als senior organisatieadviseur aan de slag om zorgorganisaties te helpen bij complexe veranderingen en processen. In 2012 maakte zij de overstap naar het Radboudumc. Als strategisch adviseur van het bestuur van het Kinderziekenhuis had zij een brede portefeuille op het gebied van kwaliteit van zorg en samenwerkingen. Ook met ouderenzorg is zij bekend. In 2017 startte zij bij Zorgkantoren VGZ en legde zich toe op samenwerking met Gemeente Nijmegen voor kwetsbare ouderen en op zorginnovaties in de wijkverpleging en verpleeghuiszorg. Momenteel heeft mevrouw Frank een eigen adviespraktijk. Zij is veranderkundig adviseur bij een landelijk programma voor digitale uitwisseling van zorginformatie van het ministerie van VWS en verschillende brancheorganisaties. Daarnaast is zij maatschappelijk en politiek betrokken en geëngageerd. Sinds 2009 heeft mevrouw Frank in en om Nijmegen bestuursfuncties bekleed op het gebied van cultuur en politiek. Zij is sinds juli 2020 lid van de Raad van Toezicht.

Mw. Agnes Schaap

Mw. Schaap was tussen 1998 en 2014 directeur dan wel bestuurder van zorginstelling Malderburch in Malden.Daar was ze onder meer verantwoordelijk voor een fusie met andere zorginstellingen binnen de gemeente. Van 2006 tot 2014 was zij namens de Partij van de Arbeid lid van de gemeenteraad van Wijchen. Ze was enige tijd fractievoorzitter en een tijd vice-voorzitter van de gemeenteraad. In 2014 werd ze benoemd tot wethouder in dezelfde gemeente, verantwoordelijk voor sociale zaken, duurzaamheid en economische zaken en in 2017 werd ze benoemd tot burgemeester van het nabijgelegen Renkum. Mw. Schaap is sinds april 2021 lid van de Raad van Toezicht.

Dhr. Louis Bloemers MFE

De heer Bloemers is sinds mei 2022 lid van de Raad van Toezicht van Huize Rosa met de portefeuille financieel - economisch. Hij heeft de helft van zijn werkzame leven als bankier gewerkt. De andere helft bij grote organisaties, voornamelijk in de zorgsector, waar hij meestal tijdelijk ingehuurd werd om grote verbeter- of crisisopdrachten uit te voeren. Zo was hij financieel verantwoordelijk voor o.a. PGGM-pensioenfonds, Stichting Omring in de VVT-sector, een paar instellingen in de gehandicaptenzorg en meerdere ziekenhuizen. Voor het ziekenhuis de Gelderse Vallei in Ede heeft hij langere tijd in vaste dienst gewerkt als Directeur Financiën en is hij ook een periode lid van de Raad van Bestuur geweest. Louis is geboren en deels opgegroeid in Nijmegen-Oost en woont vanaf zijn 11e in Groesbeek. Hij heeft naast zijn werk altijd gestudeerd. Naast de nodige management opleidingen, ook studies op het gebied van het gedrag van mensen in grote organisaties en financiële en administratieve processen waaronder een post-doctorale opleiding financieel-economische management. Louis is maatschappelijk zeer betrokken. Hij was c.q.  is als bestuurslid betrokken bij meerdere lokale sportverenigingen, stichtingen in Groesbeek en in de lokale politiek.

Drs. Remco Hoogendijk

Remco Hoogendijk studeerde bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In zijn professionele loopbaan houdt hij zich bezig met innovatie in de gezondheidszorg, daarbij richt hij zich op de implementatie van nieuwe technologieën zoals Virtual Reality, Artificial Intelligence, Robotica, eHealth, Sensortechnologie en 3D printing. Sinds 2014 werkt Remco op de Sint Maartenskliniek waar hij het innovatieprogramma vormgeeft. Naast zijn werk in de kliniek is hij president van de XR4Rehab Association en treedt hij op als spreker, toezichthouder en dagvoorzitter. Hij is toegetreden tot de Raad van Toezicht in april 2023.