Vrijwilligers

Vrijwilligers leveren al jarenlang een waardevolle bijdrage aan het welzijn van de cliënten in Huize Rosa. Er zijn ongeveer 70 vrijwilligers actief op allerlei gebieden, waaronder:

  • ondersteuning bij activiteiten en uitstapjes
  • gastvrouw of gastheer in de tuinkamer tijdens koffie, maaltijden en feesten
  • begeleiden van cliënten naar bij voorbeeld de dokter of winkel
  • contacten onderhouden met cliënten die weinig kennissen en familie hebben en eventueel samen activiteiten ondernemen
  • receptiemedewerker, die tussen 16.00 en 19.00 uur achter de balie bezoekers ontvangt en de weg in huis wijst

Raadpleeg onderstaand overzicht met vacatures voor vrijwilligers in Zorgcentrum Huize Rosa

Waarom vrijwilligerswerk doen in Huize Rosa?

Vrijwilligers vinden in Huize Rosa een omgeving waarin zij samen met anderen iets kunnen betekenen voor de bewoners en cliënten van het verzorgingshuis. Een medewerkster van Huize Rosa coördineert het vrijwilligerswerk. Zij overlegt met iedere vrijwilliger wat hij/zij graag kan en wil doen. Daarover worden afspraken gemaakt. Regelmatig wordt gekeken of alles naar wens verloopt.

Minstens twee keer per jaar komen alle vrijwilligers bij elkaar, al dan niet als onderdeel van een feest voor medewerkers. Iedere vrijwilliger krijgt een overeenkomst waarin de afspraken met Zorgcentrum Huize Rosa zijn vastgelegd. In deze overeenkomst staan de rechten (b.v. reiskosten) en plichten (b.v. geheimhouding) van de vrijwilligers opgesteld. Vrijwilligers kunnen erop rekenen dat hun bijdrage in Huize Rosa door zowel bewoners als medewerkers zeer gewaardeerd wordt.