Jaarverslag

Iedere zorgorganisatie is verplicht om voor aanvang van een kalenderjaar een jaarplan op te stellen waarin duidelijk staat beschreven wat de plannen voor het komende jaar zijn. Na afloop van een jaar dient hierover verslag te worden gedaan middels een jaarverslag. Dit jaarverslag staat steeds vanaf uiterlijk 1 juli in het daaropvolgende jaar op deze pagina.