Langer Thuis

Langer thuis blijven wonen ondanks een grotere hulpvraag? Dat kan met een Volledig Pakket Thuis van Huize Rosa. Wij bieden u dan ondersteuning op meerdere gebieden zodat u fijn thuis in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen.

We geloven dat wanneer u langer thuis kunt blijven wonen in uw eigen vertrouwde huis en omgeving dit een positieve invloed heeft op uw gezondheid.

Volledig Pakket Thuis

Langer thuis blijven wonen ondanks een grotere hulpvraag? Dat kan met een Volledig Pakket Thuis van Huize Rosa. Wij bieden u dan ondersteuning op meerdere gebieden zodat u fijn thuis in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. We geloven dat wanneer u langer thuis kunt blijven wonen in uw eigen vertrouwde huis en omgeving dit een positieve invloed heeft op uw gezondheid.

 

Het Volledig Pakket Thuis is een maatwerk pakket. Dat betekent dat we bij u gaan kijken waar u behoefte en ondersteuning aan heeft. Samen met u (en uw naasten) bekijkt ons wijkteam wat nodig is en op welke manier we dat u kunnen bieden. Samen met u bekijken we op welke manier we kunnen ondersteunen en wat u mogelijk nog zelf kunt (of met behulp van uw naasten of vrijwilligers).

Waar kunt u op rekenen

Het Volledig Pakket Thuis kan bestaan uit de volgende aspecten:

  • Huishoudelijke ondersteuning
  • Dagbesteding (individueel door een leefondersteuner of gezamenlijk op onze dagbestedingslocatie
  • Vervoer of begeleiding naar de dagbesteding
  • Persoonlijke verzorging (aankleden, wassen, douchen, uit bed halen, opmaken)
  • Verpleging (de zorg)
  • Toezicht (met alarmering)
  • Ondersteuning mantelzorgers

Wijkteam Thuiszorg en leefondersteuner

Op dit moment werken wij met een pilot waarbij we ook leefondersteuners inzetten voor veel van bovenstaande taken. Deze leefondersteuner zijn dan ook wat langere tijd (aaneengesloten) bij u zodat ze u wat meer nabijheid kunnen geven. Ze hebben tijd voor een kopje koffie, kunnen u helpen met boodschappen doen of online bestellingen, helpen u met de persoonlijke verzorgen en de huishoudelijke taken. Ook zijn zij vaak een ondersteuning voor de mantelzorgers. De wat meer complexere zorg wordt geleverd door het wijkteam Thuiszorg. De leefondersteuner maakt onderdeel uit van het wijkteam Thuiszorg.

Wat valt er niet onder het volledige pakket thuis

Niet alle zorg valt onder het VPT pakket. Net zoals voorheen kunt u de huisarts, fysio- en ergotherapie, logopedie en tandheelkundige zorg ontvangen vanuit uw eigen zorgverzekering. Woonlasten en alles wat daarmee samenhangt valt ook niet onder de VPT, deze blijft u gewoon betalen zoals u nu ook doet. Voor aanpassingen aan uw woning en de aanschaf van hulpmiddelen kunt u een beroep doen op de WMO via de gemeente Nijmegen.

Aanvraag en eigen bijdrage

De aanvraag voor een VPT kan worden gedaan door het wijkteam samen met u of uw mantelzorger/naaste. U heeft dan een WLZ indicatie nodig. U betaalt een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen. Het voordeel van een Volledig Pakket Thuis is dat de eigen bijdrage hetzelfde blijft ondanks dat er meer diensten worden afgenomen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het Volledig Pakket Thuis van Huize Rosa. Het wijkteam Thuiszorg bespreekt dit graag met u. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 024- 371 03 89 of mail naar wijkverpleegkundige@zorgcentrum-huizerosa.nl.