Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (WZD)

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt dat bewoners met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) recht hebben op een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Een cliëntvertrouwenspersoon is niet in dienst bij Dagelijks Leven, maar is onafhankelijk. Dit wordt vanuit het zorgkantoor geregeld.

De cliëntvertrouwenspersoon biedt ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg (zorg waarmee een bewoner niet mee instemt of zich tegen verzet) heeft gevolgen voor de vrijheid. Een bewoner kan dan niet zomaar doen wat hij zelf graag zou willen doen. U als naaste heeft daar misschien vragen over of u weet niet hoe hierover in gesprek te gaan met de medewerkers van Huize Rosa.

De cliëntvertrouwenspersoon kan ondersteunen bij de volgende punten:

• Informatie en uitleg geven over de rechten.

• Vertellen wie verder kan helpen.

• Helpen om in gesprekken te organiseren tussen bewoner, vertegenwoordiger en de zorgverlener over het probleem.

• De gesprekken samen voorbereiden.

• Ondersteunen in gesprekken die gaan over onvrijwillige zorg.

• Helpen bij het schrijven van brieven of mails.

• Een klachtenprocedure van een bewoner ondersteunen.

• Hoe komt u in contact met een onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon? Zie link naar folder