Een aanvraag indienen

Iedereen die bij Huize Rosa betrokken is kan een aanvraag indienen bij de Stichting Vrienden van Huize Rosa. De ingediende aanvraag dient aan een aantal voorwaarden te voldoen alvorens deze in behandeling wordt genomen. De procedure voor de behandeling van een aanvraag en het aanvraagformulier kunt u hier downloaden.

U kunt de aanvraag indienen bij het secretariaat van de Vrienden van Huize Rosa door een mail te zenden aan vriendenvan@zorgcentrum-huizerosa.nl onder vermelding van Aanvraag Vrienden van Huize Rosa. Of u kunt de aanvraag schriftelijk indienen: Stichting Vrienden van Huize Rosa, Rosa de Limastraat 10, 6543JG Nijmegen