Statuten en beleidsplan

Voor een duidelijke en transparante organisatie die voldoet aan de daaraan gestelde eisen en regels vanuit de overheid is de doelstelling, samenstelling bestuur, financiën en een aantal uitgangspunten voor de organisatie van werkzaamheden binnen de vriendenstichting vastgelegd in de statuten.

Het beleid en de werkwijze van de stichting voor de periode 2016-2019 is vastgelegd in een beleidsdocument.

U kunt beide documenten via de links hieronder downloaden.