Toekenningen

Sinds de oprichting van de Stichting Vrienden van Huize Rosa zijn er meerdere aanvragen ingediend en toegekend. Op deze pagina leest u er meer over.

Achter de geraniums? Ja graag!

Het is een open deur, maar het staat als een paal boven water dat planten en bloemen mensen blij maakt. Het geeft kleur en leven en zorgt voor gezelligheid in een ruimte. Het herinnert oude mensen aan de tijd dat ze zelf naar de markt konden gaan om plantjes te kopen. En sommigen kweekten deze zelf op; eerst de stekjes in water laten wortelen, later overpotten in een mooie bloempot. Wanneer je noodgedwongen een groot deel van de tijd in een beperkte ruimte leeft dan doet een azalea, krulvaren, aronskelk of een lidcactus wonderen. Stichting Vrienden kan zich dan ook levendig voorstellen dat planten bij kunnen dragen aan een vrolijke en kleurrijke uitstraling op bewoners van de woongroepen en geeft met veel plezier de €250,00 die hiervoor nodig zijn.

Een waardige uitgeleide

Afscheid nemen van dierbaren, dat is een emotioneel gebeuren, en het helpt familie en huisgenoten die achterblijven wanneer dit afscheid persoonlijk en goed verzorgd is. Stichting Vrienden van Huize Rosa is geraakt door de aanvraag om een rouwdeken te mogen aanschaffen, speciaal voor bewoners van Huize Rosa. Deze vraag getuigt van de betrokkenheid bij de laatste fase van het afscheid nemen van een familielid en huisgenoot, en dat ziet de stichting als bijzonder waardevol. Deze speciale rouwdeken met bijbehorende shawl draagt bij aan een gevoel van verbondenheid en aan een waardige, persoonlijke laatste groet. Stichting Vrienden geeft dan ook van harte de €300,00 die nodig is om deze deken met bijbehorende shawl, met daarop het logo en een tekst, aan te schaffen.

In beweging met de moofie stick

Er is een liedje dat begint met de tekst: ‘Doe je handen maar omhoog, en zwaai van links naar rechts, en we klappen, klappen, klappen op de beat net als de rest, want bewegen is gezond’! Dat kan wel zijn, maar wanneer je oud bent, minder mobiel of niet meer goed begrijpt wat je moet doen, dan kan bewegen heel lastig zijn. Dáár is iets op gevonden, de moofie stick. Deze ‘stok’ laat je bewegen op bekende muziek van vroeger, aangevuld met licht en geluid, en met leuke en actieve spelinstructies en spelmogelijkheden. De stick is te gebruiken in allerlei situaties, dus ook voor mensen die stoel- of bedgebonden zijn. Stichting Vrienden van Huize Rosa heeft de video bekeken en de enthousiaste verhalen gehoord van mensen die al werken met de moofie stick en onderschrijft de gedachte dat deze ‘stok’ een zinvolle, leuke, motiverende en afwisselende aanvulling is in het kader van ‘Meer bewegen’. Niet alleen wordt de mobiliteit van bewoners gestimuleerd, maar het geeft ook spelplezier. De moofie stick is bovendien makkelijk te verplaatsen en daarom heel geschikt om op verschillende plekken in Huize Rosa in te zetten. Stichting Vrienden heeft besloten om het hele bedrag van de aanschaf van de moofie stick, een bedrag van €1800,00, te bekostigen.

Muziek, muziek, muziek...

Dat muziek gezelligheid, samenzijn en ontspanning biedt is bekend. Stichting Vrienden vindt het mooi om te horen dat bewoners zo hebben genoten van de in 2021 door hen toegekende muzikale optredens met Jan Kersten. Ook dit jaar wil de stichting graag meewerken aan het vergroten van dit plezier van bewoners en bekostigt de herhaling van 5 optredens in 2023 voor de gevraagde € 750.

Wij wensende bewoners weer een heerlijke tijd tijdens deze optredens!

Een gitaar, een helend instrument

Twee vliegen in een klap; een uitspraak die we allemaal kennen, maar bij het aanschaffen van een gitaar is dit niet het eerste dat komt bovendrijven. En toch… de vraag om een nieuwe gitaar in Huize Rosa is echt bedoeld voor twee totaal verschillende doeleinden. De meest voor de hand liggende is het samen muziek maken zoals liedjes zingen. Daar bij die molen, een Marialied of zeemansliederen, alles kan passeren en altijd weer blije mensen die volop meezingen met de melodieën die ze kennen. Maar er wordt ook wel een klein concert gegeven voor bewoners die van klassieke muziek houden en daarvan genieten. Wat heerlijk dat bij een zo verschillende populatie in een huis als Huize Rosa ieder op een eigen manier wordt meegenomen in deze muziekactiviteiten. Maar tot de verrassing van Stichting Vrienden wordt de gitaar ook gebruikt om individuele bewoners die ernstig ziek zijn of stervende te begeleiden bij het ‘losmaken’ van het ziek zijn of van het leven. Een bijzondere invalshoek, waarin de klanken leiden tot minder onrust, meer ontspanning of een vermindering van de pijnbeleving.  Wat een prachtige tweeledige bestemming gaat deze gitaar, die de stichting met liefde wil bekostigen met het  totale bedrag van €400,00, tegemoet! Sfeer, samenzang en gezelligheid gaat met deze aanschaf hand in hand met rust en ingetogenheid!

Een vast bedrag per bewoner? de kop is eraf!

In 2021 werden door zorgmedewerkers van alle afdelingen/groepen in Huize Rosa diverse activiteiten georganiseerd en uitgevoerd voor hun bewoners. Vanaf 2019 had Stichting Vrienden 38 euro per bewoner ter beschikking gesteld. De gedachte achter deze gift was om medewerkers/teams te stimuleren gemeenschappelijke, zinvolle activiteiten te bedenken en te organiseren voor hun bewoners. Op grond van de ervaringen beslist Stichting Vrienden jaarlijks of de gift wordt gecontinueerd. De gewenningsperiode in het eerste jaar en de maatregelen in verband met Corona in 2020 heeft ertoe geleid dat in deze eerste twee jaren niet alle afdelingen gebruik van dit aanbod hebben gemaakt, maar 2021 kan een succes worden genoemd. Niet alleen hebben medewerkers de smaak te pakken en vroegen ze uit zichzelf of ze ook in 2022 van de gift gebruik mogen maken, maar de bewoners hebben met veel plezier aan erg leuke dingen kunnen deelnemen. Om u een beeld te geven van de activiteit: Woongroepen 1-2  èn woongroepen 5-6 hadden de knuffelboerderij Bert’s Animals op bezoek, waarbij het knuffelen en contact met de dieren centraal stond. Werkelijk een feestje voor de bewoners die enorm hebben genoten. Woongroepen 3-4 hebben een High tea gehouden met muzikale begeleiding van een harpist. Het is op zich al heerlijk genieten van al die kleine lekkers hapjes die werden geserveerd, maar dan ook nog zulke prachtige harpmuziek erbij, dat maakte het helemaal ‘af’. Woontoren BG hadden een muzikale middag. Deze middag werd afgesloten met een heerlijk verzorgde Chinese rijsttafel, dat ging er echt wel in. Woontoren etage 1 heeft een wandeling gemaakt door de oude en mooie bossen bij Berg en Dal. En na zo’n mooie natuurervaring is het natuurlijk zalig om af te sluiten met pannenkoeken in ‘de Duivelsberg’. Woontoren etage 2-3 zijn naar ‘de Eikenhorst’ in Wijchen geweest voor een prachtige wandeling in dit mooie natuurgebied. En ja, dan wil de inwendige mens ook wel wat, dus werd het uitgebreid lunchen op het terras van het theehuis met een leuke quiz. Woontoren etage 4-5 zijn ook naar de Eikenhorst geweest, maar deze bewoners hebben tijdens de lunch een heel gezellig spel gedaan. U leest het al, in 2021 is door deze leuke activiteiten iedereen, bewoners en personeel, enthousiast geworden en de plannen voor 2022 zijn al in de maak. Dus een vast bedrag per bewoner? De kop is er echt af!

Geen luxe maar noodzaak?

Aandacht en zingeving, twee belangrijke pijlers die het leven veraangenamen, dat weten ze maar al te goed in Huize Rosa. Behalve goede zorg doet het personeel haar uiterste best om activiteiten aan te bieden die het fijn maken om in de Rosa te wonen. Activiteiten die niet alleen aansluiten bij de mogelijkheden en beleving van bewoners, maar die ook een gevoel geven van het goed hebben met elkaar. Zo gaat het bij ‘Meer Bewegen voor Ouderen’ uiteraard om het vergroten van de conditie en het verbeteren van de mobiliteit, maar door dit op een speelse manier te brengen geeft het ook plezier, uitdaging en voldoening. En in de Creaclub worden bewoners niet ‘van de straat gehouden’, maar worden ze met diverse materialen geprikkeld om een stukje van hun levenstijd scheppend en met plezier in te vullen. En wat is het zinvol om het geheugen, dat door veroudering onder druk staat, op een leerzame, leuke manier wat extra stimulans te geven waardoor het zelfvertrouwen groeit. 
Medewerkers merken dat bewoners die binnenkomen ouder en kwetsbaarder zijn dan voorheen. Willen ze met hun activiteiten blijven aansluiten bij de mogelijkheden en behoeften, en dat willen ze,  dan zijn er andere, meer geschikte materialen nodig. Een basisaankoop van het huis voor een doelgroep in verandering, maar toch wil Stichting Vrienden wil met 600 euro bijdragen om nieuwe, geschikte en ook veiligere materialen aan te schaffen voor de bewoners. Geen luxe maar noodzaak.

 

Zonder geluid geen muziek?

Het zal je maar gebeuren, heb je een prachtige cd en dan doet de geluidsbox het niet. Of je wilt met je gitaar een groepje bewoners een muzikale middag bezorgen en dan blijkt de speaker alweer kapot. En je kunt niet meer alle mensen in het Rosarium bereiken met je microfoon omdat het geluid het laat afweten. Het zal je maar gebeuren…
Deze noodkreet komt aan bij Stichting Vrienden, die uit eerdere aanvragen al lang heeft gemerkt hoe belangrijk muziek is voor de bewoners in de Rosa. De stichting hecht veel waarde aan activiteiten die bewoners blij maken en een gevoel van saamhorigheid geven en staat dan ook volledig achter de aanschaf van een nieuwe geluidsbox die muziekactiviteiten (weer) mogelijk maakt. Zij bekostigt daarom van harte het gevraagde bedrag van 294 euro.

 

Een glimlach is goud waard

Het even niet meer weten, verdrietig zijn of geen rust kunnen vinden. We kennen het allemaal wel eens, maar een aantal bewoners van de woongroep 1&2 overkomt het regelmatig dat ze angstig, onrustig of verdrietig zijn. Medewerkers ontdekten dat deze bewoners met behulp van een OER radio rustig worden van voor hen bekende muziek, een verhaal van vroeger of een anekdote uit ‘de oude doos’. Soms tovert de herkenning zelfs een glimlach op hun gezicht!
Muziek heeft een bijzondere werking op de geest, zeker wanneer het om muziek van vroeger gaat. Zoals die mevrouw die nauwelijks meer praat en wat mopperig is; ze staat ineens op tijdens het opdienen van een ijstoetje en begint te zingen: ‘O kijk, daar komt de ijsman, de ijsman van de buurt…’, niet de eerste regels, nee, alle coupletten! Zij was op dat moment niet alleen zelf vrolijk, iederéén werd er blij van. 
De OER radio is een muziekspeler waar, met behulp van een USB kabel, familie of een verzorgende specifiek op de persoon gerichte muziek, liedjes of tekst kunnen toevoegen. 
Het bestuur van Stichting Vrienden vindt het een prachtig initiatief en besluit om het gevraagde bedrag te verdubbelen tot in totaal €320,00. Van dit geld kan niet alleen een OER radio voor woongroep 1 & 2 worden gekocht, maar ook een tweede, bedoeld voor het hele huis. Daar zijn immers net zo goed onrustige of angstige bewoners die met oude, herkenbare melodieën en verhalen weer een glimlach op hun gezicht krijgen, als dat geen goud waard is!  

 

Waken bij een geliefde, dat vraagt om aandacht!

Afscheid nemen hoort bij het leven maar is altijd weer een ingrijpend en emotioneel gebeuren. Soms zit familie, vrienden of andere betrokkenen dagen en nachten bij hun dierbare en het is belangrijk om dit in een warme en betrokken omgeving te doen. In Huize Rosa is het idee ontstaan om een waakmand samen te stellen met spulletjes die het waken bij hun geliefde tot een waardevolle ervaring kan helpen maken. Een mand waarin bijvoorbeeld een mooi leesboek zit of een bundel met troostende teksten en gedichten. Een sfeervol licht voor bij een foto of bij het Mariabeeldje. Een plaid die helpt om warm te blijven wanneer het wachten lang duurt. Een stuk chocolade, een nootje en wat te drinken voor de inwendige mens. Een puzzelboekje, rummiecub of een stok kaarten om lange uren korter te maken. Een kleurboek, stiften en een spelletje voor de kleinsten. Kortom, een waakmand met kleine, troostende voorwerpen die bijdragen in het nabij kunnen zijn in die laatste uren en dagen. Stichting Vrienden vindt dit een prachtige gedachte en stelt met liefde €500 ter beschikking voor twee mooie waakmanden met inhoud. 

Lezen in het GROOT, een genot!

Lezen houdt de geest wakker, wordt wel eens gezegd. Stichting Vrienden dan ook fijn om te horen dat veel bewoners in Huize Rosa de weg naar de bibliotheek goed weten te vinden. Zó goed dat de boeken die de huisbibliotheek rijk is, vaak allemaal al gelezen zijn en soms zelfs kapotgelezen!

Hoog tijd om het assortiment boeken, en dan bij voorkeur grootletterboeken, te vervangen en aan te vullen. In de aanvraag wordt het idee geopperd dat op de tweedehandsmarkt goede en geschikte boeken te vinden zijn die de leeshonger van de bewoners kunnen bevredigen. Dat is mooi en Stichting Vrienden kent dan ook met veel plezier het gevraagde bedrag van 500 euro toe. Zij hoopt en verwacht dat de aanschaf van deze nieuwe grootletterboeken bijdraagt aan het lees- èn leefplezier van de lezende bewoners in Huize Rosa.

Kribjesroute in Hees, komt u ook bij Huize Rosa langs?

Het jaarlijks inrichten van een groot aantal kerststallen is een prachtige traditie in de wijk Hees, en Huize Rosa doet al jaren mee met (onder andere) een prachtige grote kerststal onder de trap. Helaas moest het huis vorig jaar verstek laten gaan omdat vanwege de coronamaatregelen wijkbewoners binnen niet welkom waren. Maar voor elk probleem is een oplossing, toch? Met een gift van Stichting Vrienden van €1000 kon Huize Rosa een buitenkerststal kopen en werd deelname aan de Kribjesroute weer mogelijk! Het aanbieden van een kop koffie in het Rosarium valt weg, maar een kopje koffie of chocola buiten draagt, net als de kerststal, zeker bij aan de gezelligheid en levendigheid voor bewoners en bezoekers. En zo blijft een mooie traditie in stand! 

Muziek in en buiten 'de tent'!

Wat is het heerlijk om te merken dat de bewoners, zeker in coronatijd, zo genieten van het optreden van Jan Kersten. Met zijn accordeon speelt deze muzikant 'eerste klas' de sterren van de hemel en hij heeft al een aantal keren een feestelijke gelegennheid op Huize Rosa opgeluisterd met zijn veelzijdig repertoir. Stichting Vrienden vindt het leuk dat bewoners om méér optredens vragen en wil graag dat Jan met zijn muziek en liedjes bewoners zo nu en dan een gezellige tijd kan bezorgen. Samen zijn, samen zingen en op zijn tijd een dansje, wat wil je nog meer? De stichting heeft dan ook van harte ingestemd met het bedrag van 550 euro waarmee deze muzikant in het komend jaar (van juni 2021 tot juni 2022) bewoners vijf leuke middagen gaat bezorgen.

Een kaartje kan zoveel betekenen

Alweer is corona een 'roet-in-het-eten-gooier'. Opnieuw zijn de maatregelen niet gering en betekent dit voor bewoners van Huize Rosa minder bezoek, minder gezelligheid en aandacht. Gelukkig dat er van alles aan wordt gedaan door medewerkers, familie en vrienden om het voor u zo gezellig mogelijk te maken. Daar wilde Stichting Vrienden ook een klein steentje aan bijdragen. U hebt in december allemaal een kaartje gekregen met de volgende tekst:

'tóch geloven dat het lente wordt, al valt de koude regen in stromen op kale, zwarte takken van de bomen, al zijn de dagen lichteloos en kort.

en tóch geloven dat de zon het wint, al houdt ze zich soms dagenlang verborgen;

zoals een mens in het donker van de zorgen soms plotseling een zonnig plekje vindt.'

Stichting Vrienden wenst hiermee bewoners van Huize Rosa wat extra aandacht, zon en gezelligheid in deze donkere dagen.

In beweging voor stoelfietsen

Op zaterdag 21 augustus is het rondom Huize Rosa een drukte van belang. Bewoners met hun rollator of in de rolstoel met begeleiders doen mee aan een sponsorloop want… bewegen is goed, ook wanneer je oud en slecht ter been bent. En zeg nou zelf, bewegen voor een doel is nog leuk ook! Op deze gezellige, drukbezochte en zonovergoten middag wordt geld verzameld om stoelfietsen bij elkaar te lopen voor bewoners die anders moeilijk in beweging kunnen komen. Stichting Vrienden vindt dit een geweldig idee en helpt graag mee door voor elk gelopen rondje één euro te sponsoren. Het enthousiasme spat eraf en het geld voor de 225 rondjes wordt door de stichting opgehoogd tot een bedrag van €300. Zo blijven de 'Huize Rozenaars' in beweging!

Zonder piano ontbreekt iets moois!

Muziek! Niet weg te denken in ons leven, zeker wanneer het minder mogelijk is om naar een concert te gaan of zelf te kunnen spelen. Een goede piano met een mooie klank vergroot dan ook het welbevinden van bewoners van Huize Rosa. Dat bewees het kleine pianoconcert wel op donderdag 23 september, de middag waarop de 'nieuwe'piano in het Rosarium werd ingewijd. Wat maakten onze 'pianisten' er een gezellig en aangenaam uurtje van! Stichting Vrienden van huize Rosa hoopt met haar gift van €4000 dat deze met zorg uitgekozen piano heel veel luisterplezier zal bieden en de gezelligheid zal verhogen bij activiteiten, feesten en vieringen. En misschien zijn er muzikale bewoners die zelf hun kleine en grote talenten op dit mooie instrument kunnen laten horen?

De engeltjes van Huize Rosa

In tegenstelling tot de breedgedeelde waardering en applaus bij de eerste golf lijkt het tijdens de tweede golf maar heel gewoon, al die toegewijde en lieve zorg in Huize Rosa. MAAR NIETS IS MINDER WAAR! Medewerkers en vrijwilligers doen al meer dan een jaar nog steeds hun uiterste best om, onder moeilijke en ongewone omstandigheden, ervoor te zorgen dat de bewoners het zoveel mogelijk naar de zin hebben. Stichting Vrienden heeft bewondering voor deze onvoorwaardelijke en voortdurende trouw, aandacht, liefde en zorg voor bewoners. Zij wil dit aan het personeel en vrijwilligers laten merken door ieder van hen een engelenkaart met onderstaande tekst te geven èn een klein engeltje.

 

 

 

 

 

Je reikt me jouw hand, in tijden van zorgen, je blijft naast me staan en geeft me zo rust.

Je biedt me een schouder bij de last van corona, ik krijg jouw gezelschap in een eenzame tijd.

 

Je staat voor me klaar, met je aandacht en inzet, je geeft moed om te leven in onzekere tijden.

Je troost met je glimlach, door te zijn en te zorgen, jouw woorden, jouw handen, dat doet me zo goed.

 

'Dat is toch normaal', zo zeg je bescheiden, maar dat is niet waar, het is echt veel meer;
Je geeft zin aan mijn leven en ik voel me geborgen.

Je maakt me niet beter, maar je bent wel nabij, en dát geeft mij vreugde, zo mag ik er zijn!

 

Je bent een engeltje!

Gezelligheid kent geen tijd?

Tweeduizendtwintig, een jaar dat niet gauw vergeten zal worden. Het coronavirus en de maatregelen om besmetting te voorkomen hebben grote invloed op de bewoners van Huize Rosa. Het organiseren van activiteiten, het samen eten of een spelletje spelen, dit alles is lastig door die anderhalve meter afstand.

En toch… na de hectiek van de eerste golf zet het personeel alles op alles om iets voor de bewoners te bedenken wat wèl kan. Zo willen ze het vaste bedrag per bewoner, dat Stichting Vrienden jaarlijks ter beschikking stelt, met iets gezelligs invullen. Uiteraard op aangepaste wijze, maar het is gelukt!

De High Tea met prachtige muzikale begeleiding vonden de bewoners van de betreffende etages en woongroepen geweldig. Maar ook een Chinese rijsttafel voor twee woongroepen terwijl tijdens de maaltijd twee zangeressen hun liederen ten gehore brachten; het was heel lekker en gezellig. Het balkon van een van de woongroepen is verrijkt met een tuinbank, iets dat de bewoners zo heel graag wilden en tot slot ligt er nog een plannetje op de plank om dit jaar nog uit te voeren bij twee woongroepen, een verrassing dus.

Geweldig dat in dit lastige jaar waarin zo weinig mogelijk leek al zoveel ideeën voor de bewoners zijn uitgevoerd. Dat belooft wat voor de invulling van het vaste bedrag voor volgend jaar!

Zusters Dominicanessen in beeld

De aanvraag om akoustische panelen over de geschiedenis van de zusters Dominicanessen was verrassend. Henk Swinkels ging met pensioen en had een laatste grote wens: ervoor zorgen dat de betekenis van de zusters Dominicanessen voor Huize Rosa niet verloren zou gaan. Afscheid nemend als directeur besefte hij als geen ander hoe belangrijk de invloed van de zusters was in de geschiedenis van dit huis. De identiteit van het huidige Huize Rosa is in het verleden immers voor een groot deel meebepaald door de zusters, letterlijk en qua gedachtengoed!

Deze wens is in vervulling gegaan. Stichting Vrienden van Huize Rosa onderkent het belang om de verbondenheid van Huize Rosa met de zusters Dominicanessen zichtbaar te houden, zeker nu het huis niet meer van hen is, en heeft voor dit prachtige project een bedrag toegekend van € 2500,-. De panelen met foto's zijn op het Huize Rosafeest op 23 augustus opgehangen in de gang, kort bij de kapel. Ze verbeelden op een prachtige en unieke wijze de invloed van de zusters en dragen bij aan het niet verloren laten gaan van de rol van de zusters in de geschiedenis van Huize Rosa. En dat is waardevol, want wie zijn geschiedenis kent, begrijpt meer van wat het heden hen brengt!

Catharinahof 34, een fijne plek om de dag door te brengen

In juli 2020 komt een aanvraag binnen van team dagbesteding, thuiszorg Huize Rosa, bestemd voor aankleding en spelmateriaal in appartement 34 in Catharinahof. Stichting Vrienden vraagt om een toelichting omdat het Catharinahof betreft en concludeert na de uitleg dat de aanvraag binnen de criteria van de stichting valt en in behandeling kan worden genomen.

Stichting Vrienden vindt het een mooi initiatief om cliënten die in de huiskamer van Huize Rosa thuishoren maar daar door plaatsgebrek niet terecht kunnen, in Catharinahof een gezellige plek te bieden om hun dag door te brengen. Dat daarmee de mantelzorgers in de thuissituatie regelmatig worden ontlast van de zorg voor hun naaste, is toe te juichen. Het zal voor zowel de cliënten als hun mantelzorgers de kwaliteit van leven vergroten. Stichting Vrienden van Huize Rosa kent daarom het gevraagde bedrag van € 300,--, bestemd voor aankleding en spelmateriaal, graag toe. Eind augustus is deze huiskamer in gebruik genomen. De cliënten worden opgevangen met gezelligheid, een kopje koffie, een spelletje en zo nu en dan een activiteit zoals bijvoorbeeld het maken van een herfststukje. De stichting wenst de deelnemers aan deze opvang een gezellige en zinvolle dagbesteding toe.

Kleurrijk binnenkomen

Wat is fijner dan een huis binnenkomen waar je je welkom voelt!

Het initiatief van de Cliëntenraad om de entree van Huize Rosa fleurig en kleurrijk te maken met bloemen en planten, is werkelijkheid geworden. Stichting Vrienden gaat, zeker in deze moeilijke corona-tijd, graag mee in de gedachte om het plein aan de voorzijde op te vrolijken door het plaatsen van bloembakken, gevuld met kleur en fleur. Huize Rosa zorgt ervoor dat ieder jaar opnieuw bloemen en vaste planten in de bakken en de boompjes komen en dat deze worden verzorgd. En zo wordt bezoek kleurrijk welkom geheten en kunnen bewoners genieten van dit plein vol bloemen en planten!

Stichting Vrienden van Huize Rosa kent het totale bedrag toe van €2.225,- en wenst iedereen veel plezier toe van dit kleurrijke welkom in Huize Rosa.

Kaart voor bewoners

Een bezoekverbod in het verpleeghuis. Vóór de coronacrisis had niemand van ons zich daar een voorstelling van kunnen maken. Toch gebeurde het, was het nodig om de kwetsbaren in de samenleving te beschermen tegen dit virus. Stichting Vrienden van Huize Rosa liet bewoners met een mooie kaart weten aan hen te denken en sprak hen moed in met de volgende woorden:

In je hoofd
kun je alles.
Fietsen naar de maan,
boven op de wolken staan.
Strelen met je handen los,
lopen door een donker bos.
Vechten als een tijger,
dansen met een elf.
Even afstand, zonder tranen;
alles gaat vanzelf.

(Vrij naar Theo Olthuis)

 

Opkikkertje voor medewerkers

Ten tijde van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 wordt er veel gevraagd van de medewerkers van Huize Rosa. Stichting Vrienden van Huize Rosa wil met een warm gebaar duidelijk maken dit te zien en te waarderen: medewerkers worden getrakteerd op een ‘opkikkertje’ van de banketbakker, vergezeld van een mooie kaart met daarop onderstaande tekst:

 

Elke dag opnieuw klaarstaan voor bewoners van Huize Rosa, dat is geweldig.
Maar hen vasthouden in deze moeilijke tijd, nu ze hun dierbaren zo moeten missen, is niet alleen geweldig, maar ook helend.
Jullie zijn als dit meisje met de rode jurk; ze houdt de ballon vast, maar er zit ook een belofte in dat deze ooit weer gaat vliegen. Zoals jullie bewoners ooit weer de vrijheid zullen voelen om het leven op te pakken zoals het was.

Dit vraagt veel van ieder van jullie, maar dat wordt met liefde gedaan.
Stichting Vrienden van Huize Rosa wil jullie bedanken voor jullie tomeloze inzet, zorg en liefde waardoor bewoners zich geborgen weten in deze moeilijke tijd.
Voor ieder van jullie staat een opkikkertje klaar als blijk van waardering voor wat jullie doen.

Muzikale Nachtzoen

Muziektherapeute Ilse Tummers

In 2019 heeft Huize Rosa een groep mensen met muziekachtergond de gelegenheid geboden om een activiteit te ontwikkelen voor mensen met dementie. Zij geloven erin dat muziek een positieve bijdrage kan leveren aan mensen in een kwetsbare fase, waaronder mensen die dementeren. Zij hebben een project ontwikkeld waarin muziek, zang, tekst en aanraken met elkaar zijn verbonden. Een groep dementerende bewoners in Huize Rosa heeft meegedaan aan dit experiment, dat in de vroege avond werd aangeboden. Dit samenzijn bracht vreugde, verbinding en verstilling, waardoor de overgang van de dag naar de nacht makkelijker werd. Stichting Vrienden van Huize Rosa vindt de 'Muzikale Nachtzoen', zoals dit programma is genoemd, een prachtige activiteit en heeft besloten om voor een heel jaar (tien optredens) een bedrag toe te kennen van € 2.943,-. Wie meer wil weten over dit onderwerp kan googelen op 'muzikale nachtzoen Nijmegen’.

Gezelfschapsspellen, dat schept gezelligheid

De extra grote cijfers op dit Rummikub spel worden enorm gewaardeerd door deze dames

De wintermaanden komen er weer aan. Vroeg donker, lampen aan, wat lezen met een kop thee, koffie of warme chocolademelk of een spelletje doen met elkaar. Heerlijk toch? Daar zijn natuurlijk wel geschikte gezelschapsspellen voor nodig. Daarom heeft stichting Vrienden een bedrag van ruim 300 euro ter beschikking gesteld om voor het Rosarium en de woongroepen een Japans Biljart en Rummicub XL te kunnen aanschaffen. De Stichting wenst de bewoners veel gezelligheid en speelplezier toe.

Een dierenweide voor Huize Rosa

De wens om voor bewoners levende dieren in de buurt te hebben is al heel oud. Huize Rosa heeft al heel lang een aquarium wat veel gezelligheid en kijkplezier oplevert, maar dieren zoals kippen, een geitje of konijnen die rondscharrelen, eten, snuffelen en bezig zijn, dat is pas ècht leuk. Stichting Vrienden Huize Rosa leek het een prachtig plan. Zij hebben met een groot bedrag van € 4.000,- mede mogelijk gemaakt dat op een daarvoor geschikte plaats een kleine dierenweide in orde kan worden gemaakt. En ja, in het voorjaar zullen de beestjes worden aangeschaft, wat zal dat een vreugde geven!

Wat was het menselijk...

Twee theatervrouwen die bij bewoners met dementie herinneringen wakker maken, een traan tevoorschijn toveren of op een andere manier reactie uitlokken, wat is dat mooi om mee te maken!
Medewerkers van woongroep 3&4 hebben eind oktober 2019 het bedrag van € 38,- per bewoner van Stichting Vrienden besteed aan het theaterduo Marit en Loes van theater Veder. Een gouden greep, ontroerend, gezellig en verrijkend!

Samen iets gezelligs, moois, interessants ondernemen!

Winter 2018, personeel van twee woongroepen dienen een aanvraag in om in de kerstperiode een uitstapje met bewoners te kunnen maken. Een prachtig initiatief, vindt het bestuur van Stichting Vrienden Huize Rosa.

 

Deze aanvraag brengt een discussie in het bestuur gang of het toekennen van een dergelijk verzoek afhankelijk moet zijn van een aantal enthousiaste personeelsleden van een team. Misschien is een systeem denkbaar dat àlle medewerkers/teams gestimuleerd worden om activiteiten voor bewoners te organiseren? Een systeem waarbij niet alleen gelijke kansen komen voor bewoners, maar ook een prikkel ontstaat bij alle medewerkers om zinvolle activiteiten te bedenken en organiseren voor hun bewoners?

 

Stichting Vrienden van Huize Rosa heeft zich gewend tot het managementtean met deze vraag èn met het aanbod om €38,00 per bewoner ter beschikking te stellen wanneer de randvoorwaarden goed geregeld zijn (stimuleren en begeleiden). Tot vreugde van de stichting onderschrijft het managementteam de gedachte achter onze vraag en maakt zich verantwoordelijk voor het ondersteunen en zo nodig hulp bieden aan medewerkers. Wanneer dit jaar (2019) blijkt dat het bedrag van €38,00 per bewoner daadwerkelijk wordt omgezet in ideeën en activiteiten die aan hun bewoners ten goede komen overweegt Stichting Vrienden Huize Rosa om dit tot een vast onderdeel te maken van het giftenbeleid.

 

Stichting Vrienden wenst medewerkers veel creativiteit en plezier toe in het samen zoeken naar een mooie invulling van deze bijdrage. De stichting hoopt natuurlijk dat de activiteiten die ontplooid worden helpen om het leefgenot van bewoners te vergroten.

De Medewerker aan het Roer

Verwennerij

In Huize Rosa werken ruim 200 medewerkers. Samen leveren zij waardevolle en kwalitatief goede zorg aan bewoners en cliënten van het zorgcentrum. In een driejarig organisatieontwikkeltraject gaan de medewerkers op weg naar zelforganisatie. Door met elkaar afspraken te maken over hoe ze het werk willen organiseren krijgen medewerkers gaandeweg meer verantwoordelijkheden. Het is aan leidinggevenden om hen daarin te ondersteunen. Zo komt de medewerker meer en meer aan het roer. Om het medewerkerstraject feestelijk te starten is op 6 februari een swingende loterij georganiseerd waarbij medewerkers in het zonnetje werden gezet. De Stichting Vrienden van Huize Rosa heeft hieraan bijgedragen in de vorm van een uitgebreid luxe hapjesbuffet.

Lichtpuntjes in december

Nieuwe gevelverlichting van de Vrienden

De decembermaand is traditiegetrouw een van de mooiste periodes in Huize Rosa. Bewoners, mantelzorgers, familieleden, vrienden en bekenden genieten van het samen zijn en de vele activiteiten. Een feestelijke aankleding van het zorgcentrum mag daarbij niet ontbreken. Voorgaande jaren viel de versiering aan de buitenkant van het gebouw op door een bijzondere gevelverlichting boven de hoofdingang. Maar helaas was die niet meer bruikbaar. Stichting Vrienden van Huize Rosa vond het belangrijk dat er mooie en sfeervolle verlichting voor terug zou komen en betaalde de nieuwe gevelverlichting plus de verlichting in de boompjes op het voorplein.  

Muziek verbindt

Nieuwe platenspeler met retro-look

Wat is mooier om te zien dan mensen die samen naar muziek luisteren, liedjes meezingen of een dansje wagen op een vertrouwde melodie?

Muziek is universeel en voedt het gevoel van samenzijn. Van muziek worden mensen vrolijk, energiek of juist rustig. Samen naar muziek luisteren is een handreiking om je verbonden voelen met de mensen om je heen. Dit geldt nog meer wanneer het gaat om mensen met dementie, die vaak niet meer in staat zijn om met woorden in contact te komen met anderen. Muziek doet echter meer; het kan óók herinneringen oproepen, aan de ziel raken, je verbinden met je binnenwereld.

Stichting Vrienden van Huize Rosa herkent de toegevoegde waarde die muziek kan bieden aan de bewoners van de drie woonlagen en heeft besloten om een bedrag van maximaal van €750,00 ter beschikking te stellen om drie platenspelers te kunnen aanschaffen. Zij wenst met deze aanschaf de bewoners en het personeel heel veel luistergenot en samenzijn toe.

Muziektheater Dag mama

Huize Rosa biedt alle medewerkers en vrijwilligers de mogelijkheid om een theatervoorstelling over dementie bij te wonen. De Stichting Vrienden van Huize Rosa heeft voor deze activiteit een bijdrage toegekend van maximaal €3.000, afhankelijk van het aantal deelnemers (30% van de kosten aan de kaartjes). Dit gulle aanbod werd gedaan op 12 mei, ter gelegenheid van de Dag van de Verpleging, als teken van dank en waardering voor al deze mensen die zich inzetten voor de bewoners en cliënten van het zorgcentrum.

De voorstelling heet “Dag mama” en gaat over een vrouw die zichzelf aan het verliezen is. Het speelt zich af in haar kamer in het verpleeghuis waar ze sinds kort woont en daar komen de werelden van de moeder, dochter en zorgprofessional bij elkaar. Met muziek, acteerwerk, een lezing en een workshop krijgen bezoekers nieuwe inzichten voorgeschoteld en wordt hen soms ook een spiegel voorgehouden. Stichting Vrienden van Huize Rosa hoopt dat de voorstelling inspireert en nieuwe aanknopingspunten biedt voor de omgang met mensen met dementie. We wensen iedereen een zinvolle én gezellige avond toe.

Decembergedachte

Bewoners en medewerkers van Huize Rosa verdienen het om in de decembermaand een bijzondere sfeer te ervaren. Bewoners omdat zij in een prachtig huis wonen waar het fijn moet zijn om te verblijven. Medewerkers omdat ze het hele jaar zich enorm inzetten om het mogelijk te maken dat bewoners Huize Rosa daadwerkelijk een fijne plek vinden om te wonen. Stichting Vrienden van Huize Rosa onderschrijft dit van harte en wil dan ook graag een bijdrage schenken om in de decembermaand wat extra's te kunnen doen. Voor de bewoners stelt de stichting een bedrag ter beschikking voor een persoonlijke attentie, bedoeld om de decembersfeer en saamhorigheid in huis te bevorderen. Voor medewerkers en vrijwilligers draagt de stichting bij aan het eindejaarsfeest, waardoor dit een meer feestelijk karakter krijgt, als blijk van waardering voor hun inzet voor de bewoners van Huize Rosa. De stichting stelt ongeveer € 5,00 per bewoner en medewerker/vrijwilliger ter beschikking, in totaal een bedrag van € 1.750,00. Stichting Vrienden Huize Rosa wenst bewoners en personeel van Huize Rosa een mooie en sfeervolle decembermaand toe.

Biljarten in Huize Rosa

Het aantal mannelijke bewoners is in Huize Rosa klein. Huize Rosa wil graag op hen toegespitste activiteiten aanbieden, zodat zij zich gezien voelen. Een biljart kan hieraan bijdragen. Feitelijk is de groep die gebruik gaat maken van het biljart niet groot, maar deze activiteit geeft ook andere bewoners de gelegenheid om passief te genieten. Een biljart trekt bedrijvigheid aan en vormt zo aanleiding voor ontmoeting en gesprek, niet alleen voor bewoners maar ook voor inwoners uit de wijk. De gewenste biljarttafel is speciaal ontworpen voor verzorgingshuizen en daardoor ook geschikt om als tafel te gebruiken waar (rol-)stoelen onder kunnen. Er was een bedrag van € 6.500 nodig voor de aanschaf en er zijn verschillende acties gehouden om geld bij elkaar te krijgen, zoals poffertjes eten en een kermisactiviteit. De Stichting Vrienden van Huize Rosa heeft besloten dat de aanvraag voor een bijdrage voldoet aan de criteria van de Stichting en heeft daarom een bijdrage van € 2.000 toegekend. Huize Rosa stelt zich garant voor onderhoud en eventuele onkosten en heeft ook plannen om aanvullende spelattributen te kopen, zodat de biljarttafel ook breder ingezet kan worden voor andere bewoners.

Plezier beleven aan fotografie

Bij Huize Rosa worden veel foto’s gemaakt. Bijzondere momenten, leuke uitstapjes, de mooie tuin of het Rosafeest, eigenlijk is er altijd wel een reden om foto’s te maken. De apparatuur waarmee de foto’s werden gemaakt was verouderd. Huize Rosa wilde graag twee nieuwe fototoestellen; één toestel met voldoende mogelijkheden om kwalitatief goede foto’s te maken en één automatisch toestel dat voor iedereen, ook bewoners, gemakkelijk te bedienen is. Huize Rosa betaalde een deel van de kosten, de overige € 250 werd door de Stichting Vrienden van Huize Rosa toegekend. Inmiddels zijn de gevraagde toestellen volop in gebruik. Uit de vele gemaakte foto’s wordt regelmatig een selectie gemaakt die getoond wordt tijdens fotomiddagen in het Rosarium. Zo kunnen bewoners en hun naasten plezier aan beleven en levert het gezellige uurtjes op.

Een Tovertafel voor bewoners van de woongroepen

In Huize Rosa wonen 39 ouderen met dementie, verdeeld over 6 woongroepen. De wens leefde om voor deze bewoners een Tovertafel aan te schaffen. Een Tovertafel is een vrij nieuw spelconcept om ouderen op fysiek, sociaal en mentaal vlak te stimuleren. Via een projector worden animaties op tafel geprojecteerd die reageren op beweging van handen en armen. Zo kunnen bewoners een strandbal van richting en snelheid laten veranderen. Of visjes naar zich toe lokken. En vlinders op de handen laten zitten. Naast spelplezier en samenzijn kan de Tovertafel gebruikt worden om bijvoorbeeld loopdwang te doorbreken, iemand even rust of afleiding te bieden, of om een bewoner met een omgekeerd dag-nachtritme juist op de dag te activeren. Met de aanschaf van een Tovertafel is een bedrag van € 6.750,- gemoeid en hiervoor werden in 2016 verschillende acties gevoerd. Er was een zomermarkt, het Rosafeest en een frietjesactie, maar ook een inzamelingsactie door twee kleinkinderen van bewoners evenals kleine en grotere giften van familie en bezoekers. De Vrienden van Huize Rosa deden een bijdrage van € 4.500,- en zo kon de Tovertafel na drie maanden sparen, tot groot plezier van de bewoners, aangeschaft worden.

Rosabus voor plezier en gemak

In de afgelopen jaren is de zorgvraag onder bewoners van Huize Rosa fors toegenomen. De meeste bewoners hebben nu begeleiding en toezicht nodig en/of zijn voor hun vervoer aangewezen op een rolstoel. Voor hun welzijn is een actieve en flexibele dagbesteding essentieel, maar vervoer vormde daarbij steeds vaker een obstakel. De Vrienden van Huize Rosa hebben zich daarom ingespannen om de aanschaf van een rolstoelbus mogelijk te maken. En dat is gelukt. Dankzij gulle giften, een sponsorloop en een bijdrage van het Oranjefonds is eind 2015 een heuse Rosabus in gebruik genomen. De bus biedt plaats aan maximaal 8 personen, afhankelijk van het aantal rolstoelen dat mee gaat. Inmiddels wordt dankbaar en veel gebruik gemaakt van de Rosabus. Een uitstapje naar een winkelcentrum, een toertocht door de Betuwe of een keer naar een pannenkoekenhuis is, dankzij vier trouwe, vrijwillige chauffeurs, heel veel mogelijk. Maar ook voor een medische controle in het ziekenhuis, een familiebezoek, een uitvaart of een afspraak bij de Stadswinkel is bus onmisbaar geworden.