Toekenningen

Sinds de oprichting van de Stichting Vrienden van Huize Rosa zijn er meerdere aanvragen ingediend en toegekend. Op deze pagina leest u er meer over.

Kleurrijk binnenkomen

Wat is fijner dan een huis binnenkomen waar je je welkom voelt!

Het initiatief van de Cliëntenraad om de entree van Huize Rosa fleurig en kleurrijk te maken met bloemen en planten, is werkelijkheid geworden. Stichting Vrienden gaat, zeker in deze moeilijke corona-tijd, graag mee in de gedachte om het plein aan de voorzijde op te vrolijken door het plaatsen van bloembakken, gevuld met kleur en fleur. Huize Rosa zorgt ervoor dat ieder jaar opnieuw bloemen en vaste planten in de bakken en de boompjes komen en dat deze worden verzorgd. En zo wordt bezoek kleurrijk welkom geheten en kunnen bewoners genieten van dit plein vol bloemen en planten!

Stichting Vrienden van Huize Rosa kent het totale bedrag toe van €2.225,- en wenst iedereen veel plezier toe van dit kleurrijke welkom in Huize Rosa.

Kaart voor bewoners

Een bezoekverbod in het verpleeghuis. Vóór de coronacrisis had niemand van ons zich daar een voorstelling van kunnen maken. Toch gebeurde het, was het nodig om de kwetsbaren in de samenleving te beschermen tegen dit virus. Stichting Vrienden van Huize Rosa liet bewoners met een mooie kaart weten aan hen te denken en sprak hen moed in met de volgende woorden:

In je hoofd
kun je alles.
Fietsen naar de maan,
boven op de wolken staan.
Strelen met je handen los,
lopen door een donker bos.
Vechten als een tijger,
dansen met een elf.
Even afstand, zonder tranen;
alles gaat vanzelf.

(Vrij naar Theo Olthuis)

 

Opkikkertje voor medewerkers

Ten tijde van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 wordt er veel gevraagd van de medewerkers van Huize Rosa. Stichting Vrienden van Huize Rosa wil met een warm gebaar duidelijk maken dit te zien en te waarderen: medewerkers worden getrakteerd op een ‘opkikkertje’ van de banketbakker, vergezeld van een mooie kaart met daarop onderstaande tekst:

 

Elke dag opnieuw klaarstaan voor bewoners van Huize Rosa, dat is geweldig.
Maar hen vasthouden in deze moeilijke tijd, nu ze hun dierbaren zo moeten missen, is niet alleen geweldig, maar ook helend.
Jullie zijn als dit meisje met de rode jurk; ze houdt de ballon vast, maar er zit ook een belofte in dat deze ooit weer gaat vliegen. Zoals jullie bewoners ooit weer de vrijheid zullen voelen om het leven op te pakken zoals het was.

Dit vraagt veel van ieder van jullie, maar dat wordt met liefde gedaan.
Stichting Vrienden van Huize Rosa wil jullie bedanken voor jullie tomeloze inzet, zorg en liefde waardoor bewoners zich geborgen weten in deze moeilijke tijd.
Voor ieder van jullie staat een opkikkertje klaar als blijk van waardering voor wat jullie doen.

Gezelfschapsspellen, dat schept gezelligheid

De extra grote cijfers op dit Rummikub spel worden enorm gewaardeerd door deze dames

De wintermaanden komen er weer aan. Vroeg donker, lampen aan, wat lezen met een kop thee, koffie of warme chocolademelk of een spelletje doen met elkaar. Heerlijk toch? Daar zijn natuurlijk wel geschikte gezelschapsspellen voor nodig. Daarom heeft stichting Vrienden een bedrag van ruim 300 euro ter beschikking gesteld om voor het Rosarium en de woongroepen een Japans Biljart en Rummicub XL te kunnen aanschaffen. De Stichting wenst de bewoners veel gezelligheid en speelplezier toe.

Een dierenweide voor Huize Rosa

De wens om voor bewoners levende dieren in de buurt te hebben is al heel oud. Huize Rosa heeft al heel lang een aquarium wat veel gezelligheid en kijkplezier oplevert, maar dieren zoals kippen, een geitje of konijnen die rondscharrelen, eten, snuffelen en bezig zijn, dat is pas ècht leuk. Stichting Vrienden Huize Rosa leek het een prachtig plan. Zij hebben met een groot bedrag van € 4.000,- mede mogelijk gemaakt dat op een daarvoor geschikte plaats een kleine dierenweide in orde kan worden gemaakt. En ja, in het voorjaar zullen de beestjes worden aangeschaft, wat zal dat een vreugde geven!

Wat was het menselijk...

Twee theatervrouwen die bij bewoners met dementie herinneringen wakker maken, een traan tevoorschijn toveren of op een andere manier reactie uitlokken, wat is dat mooi om mee te maken!
Medewerkers van woongroep 3&4 hebben eind oktober 2019 het bedrag van € 38,- per bewoner van Stichting Vrienden besteed aan het theaterduo Marit en Loes van theater Veder. Een gouden greep, ontroerend, gezellig en verrijkend!

Samen iets gezelligs, moois, interessants ondernemen!

Winter 2018, personeel van twee woongroepen dienen een aanvraag in om in de kerstperiode een uitstapje met bewoners te kunnen maken. Een prachtig initiatief, vindt het bestuur van Stichting Vrienden Huize Rosa.

 

Deze aanvraag brengt een discussie in het bestuur gang of het toekennen van een dergelijk verzoek afhankelijk moet zijn van een aantal enthousiaste personeelsleden van een team. Misschien is een systeem denkbaar dat àlle medewerkers/teams gestimuleerd worden om activiteiten voor bewoners te organiseren? Een systeem waarbij niet alleen gelijke kansen komen voor bewoners, maar ook een prikkel ontstaat bij alle medewerkers om zinvolle activiteiten te bedenken en organiseren voor hun bewoners?

 

Stichting Vrienden van Huize Rosa heeft zich gewend tot het managementtean met deze vraag èn met het aanbod om €38,00 per bewoner ter beschikking te stellen wanneer de randvoorwaarden goed geregeld zijn (stimuleren en begeleiden). Tot vreugde van de stichting onderschrijft het managementteam de gedachte achter onze vraag en maakt zich verantwoordelijk voor het ondersteunen en zo nodig hulp bieden aan medewerkers. Wanneer dit jaar (2019) blijkt dat het bedrag van €38,00 per bewoner daadwerkelijk wordt omgezet in ideeën en activiteiten die aan hun bewoners ten goede komen overweegt Stichting Vrienden Huize Rosa om dit tot een vast onderdeel te maken van het giftenbeleid.

 

Stichting Vrienden wenst medewerkers veel creativiteit en plezier toe in het samen zoeken naar een mooie invulling van deze bijdrage. De stichting hoopt natuurlijk dat de activiteiten die ontplooid worden helpen om het leefgenot van bewoners te vergroten.

De Medewerker aan het Roer

Verwennerij

In Huize Rosa werken ruim 200 medewerkers. Samen leveren zij waardevolle en kwalitatief goede zorg aan bewoners en cliënten van het zorgcentrum. In een driejarig organisatieontwikkeltraject gaan de medewerkers op weg naar zelforganisatie. Door met elkaar afspraken te maken over hoe ze het werk willen organiseren krijgen medewerkers gaandeweg meer verantwoordelijkheden. Het is aan leidinggevenden om hen daarin te ondersteunen. Zo komt de medewerker meer en meer aan het roer. Om het medewerkerstraject feestelijk te starten is op 6 februari een swingende loterij georganiseerd waarbij medewerkers in het zonnetje werden gezet. De Stichting Vrienden van Huize Rosa heeft hieraan bijgedragen in de vorm van een uitgebreid luxe hapjesbuffet.

Lichtpuntjes in december

Nieuwe gevelverlichting van de Vrienden

De decembermaand is traditiegetrouw een van de mooiste periodes in Huize Rosa. Bewoners, mantelzorgers, familieleden, vrienden en bekenden genieten van het samen zijn en de vele activiteiten. Een feestelijke aankleding van het zorgcentrum mag daarbij niet ontbreken. Voorgaande jaren viel de versiering aan de buitenkant van het gebouw op door een bijzondere gevelverlichting boven de hoofdingang. Maar helaas was die niet meer bruikbaar. Stichting Vrienden van Huize Rosa vond het belangrijk dat er mooie en sfeervolle verlichting voor terug zou komen en betaalde de nieuwe gevelverlichting plus de verlichting in de boompjes op het voorplein.  

Muziek verbindt

Nieuwe platenspeler met retro-look

Wat is mooier om te zien dan mensen die samen naar muziek luisteren, liedjes meezingen of een dansje wagen op een vertrouwde melodie?

Muziek is universeel en voedt het gevoel van samenzijn. Van muziek worden mensen vrolijk, energiek of juist rustig. Samen naar muziek luisteren is een handreiking om je verbonden voelen met de mensen om je heen. Dit geldt nog meer wanneer het gaat om mensen met dementie, die vaak niet meer in staat zijn om met woorden in contact te komen met anderen. Muziek doet echter meer; het kan óók herinneringen oproepen, aan de ziel raken, je verbinden met je binnenwereld.

Stichting Vrienden van Huize Rosa herkent de toegevoegde waarde die muziek kan bieden aan de bewoners van de drie woonlagen en heeft besloten om een bedrag van maximaal van €750,00 ter beschikking te stellen om drie platenspelers te kunnen aanschaffen. Zij wenst met deze aanschaf de bewoners en het personeel heel veel luistergenot en samenzijn toe.

Muziektheater Dag mama

Huize Rosa biedt alle medewerkers en vrijwilligers de mogelijkheid om een theatervoorstelling over dementie bij te wonen. De Stichting Vrienden van Huize Rosa heeft voor deze activiteit een bijdrage toegekend van maximaal €3.000, afhankelijk van het aantal deelnemers (30% van de kosten aan de kaartjes). Dit gulle aanbod werd gedaan op 12 mei, ter gelegenheid van de Dag van de Verpleging, als teken van dank en waardering voor al deze mensen die zich inzetten voor de bewoners en cliënten van het zorgcentrum.

De voorstelling heet “Dag mama” en gaat over een vrouw die zichzelf aan het verliezen is. Het speelt zich af in haar kamer in het verpleeghuis waar ze sinds kort woont en daar komen de werelden van de moeder, dochter en zorgprofessional bij elkaar. Met muziek, acteerwerk, een lezing en een workshop krijgen bezoekers nieuwe inzichten voorgeschoteld en wordt hen soms ook een spiegel voorgehouden. Stichting Vrienden van Huize Rosa hoopt dat de voorstelling inspireert en nieuwe aanknopingspunten biedt voor de omgang met mensen met dementie. We wensen iedereen een zinvolle én gezellige avond toe.

Decembergedachte

Bewoners en medewerkers van Huize Rosa verdienen het om in de decembermaand een bijzondere sfeer te ervaren. Bewoners omdat zij in een prachtig huis wonen waar het fijn moet zijn om te verblijven. Medewerkers omdat ze het hele jaar zich enorm inzetten om het mogelijk te maken dat bewoners Huize Rosa daadwerkelijk een fijne plek vinden om te wonen. Stichting Vrienden van Huize Rosa onderschrijft dit van harte en wil dan ook graag een bijdrage schenken om in de decembermaand wat extra's te kunnen doen. Voor de bewoners stelt de stichting een bedrag ter beschikking voor een persoonlijke attentie, bedoeld om de decembersfeer en saamhorigheid in huis te bevorderen. Voor medewerkers en vrijwilligers draagt de stichting bij aan het eindejaarsfeest, waardoor dit een meer feestelijk karakter krijgt, als blijk van waardering voor hun inzet voor de bewoners van Huize Rosa. De stichting stelt ongeveer € 5,00 per bewoner en medewerker/vrijwilliger ter beschikking, in totaal een bedrag van € 1.750,00. Stichting Vrienden Huize Rosa wenst bewoners en personeel van Huize Rosa een mooie en sfeervolle decembermaand toe.

Biljarten in Huize Rosa

Het aantal mannelijke bewoners is in Huize Rosa klein. Huize Rosa wil graag op hen toegespitste activiteiten aanbieden, zodat zij zich gezien voelen. Een biljart kan hieraan bijdragen. Feitelijk is de groep die gebruik gaat maken van het biljart niet groot, maar deze activiteit geeft ook andere bewoners de gelegenheid om passief te genieten. Een biljart trekt bedrijvigheid aan en vormt zo aanleiding voor ontmoeting en gesprek, niet alleen voor bewoners maar ook voor inwoners uit de wijk. De gewenste biljarttafel is speciaal ontworpen voor verzorgingshuizen en daardoor ook geschikt om als tafel te gebruiken waar (rol-)stoelen onder kunnen. Er was een bedrag van € 6.500 nodig voor de aanschaf en er zijn verschillende acties gehouden om geld bij elkaar te krijgen, zoals poffertjes eten en een kermisactiviteit. De Stichting Vrienden van Huize Rosa heeft besloten dat de aanvraag voor een bijdrage voldoet aan de criteria van de Stichting en heeft daarom een bijdrage van € 2.000 toegekend. Huize Rosa stelt zich garant voor onderhoud en eventuele onkosten en heeft ook plannen om aanvullende spelattributen te kopen, zodat de biljarttafel ook breder ingezet kan worden voor andere bewoners.

Plezier beleven aan fotografie

Bij Huize Rosa worden veel foto’s gemaakt. Bijzondere momenten, leuke uitstapjes, de mooie tuin of het Rosafeest, eigenlijk is er altijd wel een reden om foto’s te maken. De apparatuur waarmee de foto’s werden gemaakt was verouderd. Huize Rosa wilde graag twee nieuwe fototoestellen; één toestel met voldoende mogelijkheden om kwalitatief goede foto’s te maken en één automatisch toestel dat voor iedereen, ook bewoners, gemakkelijk te bedienen is. Huize Rosa betaalde een deel van de kosten, de overige € 250 werd door de Stichting Vrienden van Huize Rosa toegekend. Inmiddels zijn de gevraagde toestellen volop in gebruik. Uit de vele gemaakte foto’s wordt regelmatig een selectie gemaakt die getoond wordt tijdens fotomiddagen in het Rosarium. Zo kunnen bewoners en hun naasten plezier aan beleven en levert het gezellige uurtjes op.

Een Tovertafel voor bewoners van de woongroepen

In Huize Rosa wonen 39 ouderen met dementie, verdeeld over 6 woongroepen. De wens leefde om voor deze bewoners een Tovertafel aan te schaffen. Een Tovertafel is een vrij nieuw spelconcept om ouderen op fysiek, sociaal en mentaal vlak te stimuleren. Via een projector worden animaties op tafel geprojecteerd die reageren op beweging van handen en armen. Zo kunnen bewoners een strandbal van richting en snelheid laten veranderen. Of visjes naar zich toe lokken. En vlinders op de handen laten zitten. Naast spelplezier en samenzijn kan de Tovertafel gebruikt worden om bijvoorbeeld loopdwang te doorbreken, iemand even rust of afleiding te bieden, of om een bewoner met een omgekeerd dag-nachtritme juist op de dag te activeren. Met de aanschaf van een Tovertafel is een bedrag van € 6.750,- gemoeid en hiervoor werden in 2016 verschillende acties gevoerd. Er was een zomermarkt, het Rosafeest en een frietjesactie, maar ook een inzamelingsactie door twee kleinkinderen van bewoners evenals kleine en grotere giften van familie en bezoekers. De Vrienden van Huize Rosa deden een bijdrage van € 4.500,- en zo kon de Tovertafel na drie maanden sparen, tot groot plezier van de bewoners, aangeschaft worden.

Rosabus voor plezier en gemak

In de afgelopen jaren is de zorgvraag onder bewoners van Huize Rosa fors toegenomen. De meeste bewoners hebben nu begeleiding en toezicht nodig en/of zijn voor hun vervoer aangewezen op een rolstoel. Voor hun welzijn is een actieve en flexibele dagbesteding essentieel, maar vervoer vormde daarbij steeds vaker een obstakel. De Vrienden van Huize Rosa hebben zich daarom ingespannen om de aanschaf van een rolstoelbus mogelijk te maken. En dat is gelukt. Dankzij gulle giften, een sponsorloop en een bijdrage van het Oranjefonds is eind 2015 een heuse Rosabus in gebruik genomen. De bus biedt plaats aan maximaal 8 personen, afhankelijk van het aantal rolstoelen dat mee gaat. Inmiddels wordt dankbaar en veel gebruik gemaakt van de Rosabus. Een uitstapje naar een winkelcentrum, een toertocht door de Betuwe of een keer naar een pannenkoekenhuis is, dankzij vier trouwe, vrijwillige chauffeurs, heel veel mogelijk. Maar ook voor een medische controle in het ziekenhuis, een familiebezoek, een uitvaart of een afspraak bij de Stadswinkel is bus onmisbaar geworden.