Toekenningen

Sinds de oprichting van de Stichting Vrienden van Huize Rosa zijn er meerdere aanvragen ingediend en toegekend. Op deze pagina leest u er meer over.

Muziek verbindt

Nieuwe platenspeler met retro-look

Wat is mooier om te zien dan mensen die samen naar muziek luisteren, liedjes meezingen of een dansje wagen op een vertrouwde melodie?

Muziek is universeel en voedt het gevoel van samenzijn. Van muziek worden mensen vrolijk, energiek of juist rustig. Samen naar muziek luisteren is een handreiking om je verbonden voelen met de mensen om je heen. Dit geldt nog meer wanneer het gaat om mensen met dementie, die vaak niet meer in staat zijn om met woorden in contact te komen met anderen. Muziek doet echter meer; het kan óók herinneringen oproepen, aan de ziel raken, je verbinden met je binnenwereld.

Stichting Vrienden van Huize Rosa herkent de toegevoegde waarde die muziek kan bieden aan de bewoners van de drie woonlagen en heeft besloten om een bedrag van maximaal van €750,00 ter beschikking te stellen om drie platenspelers te kunnen aanschaffen. Zij wenst met deze aanschaf de bewoners en het personeel heel veel luistergenot en samenzijn toe.

Muziektheater Dag mama

Huize Rosa biedt alle medewerkers en vrijwilligers de mogelijkheid om een theatervoorstelling over dementie bij te wonen. De Stichting Vrienden van Huize Rosa heeft voor deze activiteit een bijdrage toegekend van maximaal €3.000, afhankelijk van het aantal deelnemers (30% van de kosten aan de kaartjes). Dit gulle aanbod werd gedaan op 12 mei, ter gelegenheid van de Dag van de Verpleging, als teken van dank en waardering voor al deze mensen die zich inzetten voor de bewoners en cliënten van het zorgcentrum.

De voorstelling heet “Dag mama” en gaat over een vrouw die zichzelf aan het verliezen is. Het speelt zich af in haar kamer in het verpleeghuis waar ze sinds kort woont en daar komen de werelden van de moeder, dochter en zorgprofessional bij elkaar. Met muziek, acteerwerk, een lezing en een workshop krijgen bezoekers nieuwe inzichten voorgeschoteld en wordt hen soms ook een spiegel voorgehouden. Stichting Vrienden van Huize Rosa hoopt dat de voorstelling inspireert en nieuwe aanknopingspunten biedt voor de omgang met mensen met dementie. We wensen iedereen een zinvolle én gezellige avond toe.

Decembergedachte

Bewoners en medewerkers van Huize Rosa verdienen het om in de decembermaand een bijzondere sfeer te ervaren. Bewoners omdat zij in een prachtig huis wonen waar het fijn moet zijn om te verblijven. Medewerkers omdat ze het hele jaar zich enorm inzetten om het mogelijk te maken dat bewoners Huize Rosa daadwerkelijk een fijne plek vinden om te wonen. Stichting Vrienden van Huize Rosa onderschrijft dit van harte en wil dan ook graag een bijdrage schenken om in de decembermaand wat extra's te kunnen doen. Voor de bewoners stelt de stichting een bedrag ter beschikking voor een persoonlijke attentie, bedoeld om de decembersfeer en saamhorigheid in huis te bevorderen. Voor medewerkers en vrijwilligers draagt de stichting bij aan het eindejaarsfeest, waardoor dit een meer feestelijk karakter krijgt, als blijk van waardering voor hun inzet voor de bewoners van Huize Rosa. De stichting stelt ongeveer € 5,00 per bewoner en medewerker/vrijwilliger ter beschikking, in totaal een bedrag van € 1.750,00. Stichting Vrienden Huize Rosa wenst bewoners en personeel van Huize Rosa een mooie en sfeervolle decembermaand toe.

Plezier beleven aan fotografie

Bij Huize Rosa worden veel foto’s gemaakt. Bijzondere momenten, leuke uitstapjes, de mooie tuin of het Rosafeest, eigenlijk is er altijd wel een reden om foto’s te maken. De apparatuur waarmee de foto’s werden gemaakt was verouderd. Huize Rosa wilde graag twee nieuwe fototoestellen; één toestel met voldoende mogelijkheden om kwalitatief goede foto’s te maken en één automatisch toestel dat voor iedereen, ook bewoners, gemakkelijk te bedienen is. Huize Rosa betaalde een deel van de kosten, de overige € 250 werd door de Stichting Vrienden van Huize Rosa toegekend. Inmiddels zijn de gevraagde toestellen volop in gebruik. Uit de vele gemaakte foto’s wordt regelmatig een selectie gemaakt die getoond wordt tijdens fotomiddagen in het Rosarium. Zo kunnen bewoners en hun naasten plezier aan beleven en levert het gezellige uurtjes op.

Een Tovertafel voor bewoners van de woongroepen

In Huize Rosa wonen 39 ouderen met dementie, verdeeld over 6 woongroepen. De wens leefde om voor deze bewoners een Tovertafel aan te schaffen. Een Tovertafel is een vrij nieuw spelconcept om ouderen op fysiek, sociaal en mentaal vlak te stimuleren. Via een projector worden animaties op tafel geprojecteerd die reageren op beweging van handen en armen. Zo kunnen bewoners een strandbal van richting en snelheid laten veranderen. Of visjes naar zich toe lokken. En vlinders op de handen laten zitten. Naast spelplezier en samenzijn kan de Tovertafel gebruikt worden om bijvoorbeeld loopdwang te doorbreken, iemand even rust of afleiding te bieden, of om een bewoner met een omgekeerd dag-nachtritme juist op de dag te activeren. Met de aanschaf van een Tovertafel is een bedrag van € 6.750,- gemoeid en hiervoor werden in 2016 verschillende acties gevoerd. Er was een zomermarkt, het Rosafeest en een frietjesactie, maar ook een inzamelingsactie door twee kleinkinderen van bewoners evenals kleine en grotere giften van familie en bezoekers. De Vrienden van Huize Rosa deden een bijdrage van € 4.500,- en zo kon de Tovertafel na drie maanden sparen, tot groot plezier van de bewoners, aangeschaft worden.

Rosabus voor plezier en gemak

In de afgelopen jaren is de zorgvraag onder bewoners van Huize Rosa fors toegenomen. De meeste bewoners hebben nu begeleiding en toezicht nodig en/of zijn voor hun vervoer aangewezen op een rolstoel. Voor hun welzijn is een actieve en flexibele dagbesteding essentieel, maar vervoer vormde daarbij steeds vaker een obstakel. De Vrienden van Huize Rosa hebben zich daarom ingespannen om de aanschaf van een rolstoelbus mogelijk te maken. En dat is gelukt. Dankzij gulle giften, een sponsorloop en een bijdrage van het Oranjefonds is eind 2015 een heuse Rosabus in gebruik genomen. De bus biedt plaats aan maximaal 8 personen, afhankelijk van het aantal rolstoelen dat mee gaat. Inmiddels wordt dankbaar en veel gebruik gemaakt van de Rosabus. Een uitstapje naar een winkelcentrum, een toertocht door de Betuwe of een keer naar een pannenkoekenhuis is, dankzij vier trouwe, vrijwillige chauffeurs, heel veel mogelijk. Maar ook voor een medische controle in het ziekenhuis, een familiebezoek, een uitvaart of een afspraak bij de Stadswinkel is bus onmisbaar geworden.