Het bestuur van de Stichting Vrienden van Huize Rosa

Het bestuur van de vriendenstichting wordt gevormd door:

Dhr. Henk Swinkels - voorzitter
Mevr. Christel Samson - penningmeester
Mevr. Madeleine Starmans - secretaris
Mevr. Bianca Kumral - lid

Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar in vergadering bijeen en afhankelijk van het aantal aanvragen c.q. de activiteiten van de vriendenstichting soms vaker.

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel ontvangen zij een kleine vergoeding voor hun kilometerkosten en kleine andere onkosten die zij maken tijdens hun werkzaamheden voor de vriendenstichting.