Organisatie

Huize Rosa staat onder beheer van Stichting Zorgcentrum Huize Rosa. Bij het zorgcentrum werken ruim 200 medewerkers. Een ploeg van ongeveer 60 vrijwilligers helpt hen bij allerlei taken. Het zorgcentrum beschikt naast twee zorgafdelingen, over een specialist ouderengeneeskunde, een eigen keuken, een huishoudelijke dienst, een onderhoudsdienst, een thuiszorgteam, een kapper, pedicure, schoonheidsspecialiste, een muziektherapeut en een dienst voor het organiseren van activiteiten. Een Raad van Toezicht ziet erop toe dat de organisatie naar behoren haar doel verwezenlijkt: het leveren van kwalitatief goede zorg aan ouderen. De bestuurder is eindverantwoordelijk en geeft - samen met het managementteam - leiding aan de organisatie. Een cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten.

Beloningsbeleid

Medewerkers van St. Zorgcentrum Huize Rosa ontvangen een salaris overeenkomstig de CAO VVT (Verpleeg / Verzorgingshuizen & Thuiszorg).
Salariëring van de bestuurder is vastgesteld volgens Wet Normering Topinkomens en is terug te vinden in het financieel verslag.
Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun diensten welke eveneens is vermeld in het financieel verslag.

Samenwerking

Huize Rosa is door haar historie nauw verbonden met de Congregatie van de Zusters Dominicanessen van Neerbosch. Zij zijn de oprichters van Huize Rosa en eigenaar van de prachtige tuin. Daarnaast zorgen zij voor de Dominicuskapel en het pastoraat in Huize Rosa. In Huize Rosa werken pastoraal medewerkers die in dienst zijn van de Congregatie, maar zij zijn beschikbaar voor alle cliënten.

In nauwe samenwerking met Woningbouwvereniging Woonwaarts is het nieuwe Huize Rosa tot stand gekomen. Woonwaarts is de eigenaar van het gebouw, Huize Rosa de huurder. Woonwaarts is ook eigenaar van de appartementengebouwen Tristan & Isolde waar Huize Rosa zorg levert; de bewoners van Tristan & Isolde huren rechtstreeks van Woonwaarts.

Daarnaast werkt Huize Rosa samen met andere professionals om cliënten de beste mogelijke zorg te kunnen bieden. 

Wandelen in de tuin van de Congregatie