Links

Op deze pagina staat een overzicht van organisaties die gelieerd zijn aan Huize Rosa.

Actiz

https://www.actiz.nl/homepage

Actiz, organisatie van zorgondernemers, is de koepelorganisatie voor aanbieders van ouderenzorg, thuiszorg, kraam- en jeugdgezondheidszorg.

CIZ

https://www.ciz.nl/

Bij het Centrum Indicatie Zorginstellingen (CIZ) kunt u terecht voor het aanvragen van een indicatie voor de zorg die u nodig hebt. De overheid vergoedt de zorg voor u als u een indicatie hebt.

Geschillencommissie Zorg

https://www.degeschillencommissiezorg.nl

Huize Rosa is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. Als u een klacht heeft en we komen er samen niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan deze commissie.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten.

KiesBeter

Kies Beter hoort bij het Zorginstituut Nederland. Op deze site kunt u zien hoe de cliënten de zorg in Huize Rosa ervaren.

LOC Zeggenschap in de Zorg

LOC Zeggenschap in de Zorg is een landelijke cliëntenorganisatie. Zij vertegenwoordigt 2.200 cliëntenraden, waaronder de cliëntenraad van Huize Rosa

NovioCura

Zorgcentrum Huize Rosa werkt op het gebied van mondzorg samen met NovioCura. Deze organisatie is gespecialiseerd in het leveren van mondzorg aan dementerende en rolstoelafhankelijke ouderen.

Perspekt

Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg, toetst de resultaten van Huize Rosa op kwaliteit.

Quarto

Quarto is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie, implementatie en het onderhoud van kassasystemen.

SDB Ayton

SDB Ayton is de leverancier van Huize Rosa als het gaat om personeelsadministratie, planning en salaris.

Woonwaarts

Woonwaarts is de verhuurder van het gebouw van Huize Rosa en van de appartementen in de nabij gelegen gebouwen Catharinahof en Tristan & Isolde.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste waarderingssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar.

Zusters Dominicanessen van Neerbosch

De Zusters Dominicanessen van Neerbosch zijn de oprichters van Huize Rosa. Zij zijn eigenaar van het terrein en delen van het gebouw. Zij verzorgen het pastoraat en veel van de vieringen in huis.

ZZG Zorggroep

De ZZG Zorggroep verleent in en rond Nijmegen allerlei zorg- en welzijnsdiensten. Zij fungeren als achterwacht voor Huize Rosa tijdens de avond en nacht. Een specialist ouderengeneeskunde en een psycholoog van de ZZG Zorggroep maken deel uit van ons multidisciplinaire team.