Keurmerk

Prezo keurmerk

Met behulp van het kwaliteitssysteem PREZO bewaakt en verbetert Huize Rosa voortdurend de kwaliteit van haar zorg en diensten. Jaarlijks vinden er onderzoeken plaats, waarmee we meten hoe de cliënten de zorg ervaren en wat de kwaliteit van onze dienstverlening is in vergelijking met andere organisaties.

In 2014 ontving Huize Rosa voor de tweede keer het Gouden Keurmerk in de Zorg van Stichting Perspekt. Begin 2019 hebben we dit keurmerk Verpleging & Verzorging opnieuw behaald. In 2021 hopen we het keurmerk ook voor de Thuiszorg behalen.