Keurmerk

Prezo keurmerk

Met behulp van het kwaliteitssysteem PREZO bewaakt en verbetert Huize Rosa voortdurend de kwaliteit van haar zorg en diensten. Jaarlijks vinden er onderzoeken plaats, waarmee we meten hoe de cliënten de zorg ervaren en wat de kwaliteit van onze dienstverlening is in vergelijking met andere organisaties.

In 2018 ontving Huize Rosa voor de derde keer het Gouden Keurmerk in de Zorg van Stichting Perspekt. Eind 2020 hebben we dit keurmerk Verpleging & Verzorging opnieuw behaald.

Zie hieronder het audit rapport.