Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Publieksversie Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

In januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. In dit kader staat beschreven wat cliënten en hun familie mogen verwachten van verpleeghuiszorg. En het kader vormt de wettelijke basis voor toezicht op en inkoop van de zorg. LOC Zeggenschap in de zorg en de Patiëntenfederatie Nederland hebben een korte video gemaakt waarin uitgelegd wordt wat goede zorg volgens het Kwaliteitskader is. Klik hier om naar de video te gaan.

Kwaliteitskader Wijkverpleging

De cliënt ondersteunen zodat zij kan leven zoals zij wil

In juni 2018 is het Kwaliteitskader Wijkverpleging vastgesteld. Dit kader beschrijft wat cliënten mogen verwachten van wijkverpleging. Doel van het kader is om het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg mogelijk te maken, waarbij altijd centraal moet staan wat de cliënt zelf kan en wil.