21 jul 2016

Als ik kon toveren...

...dan kwam er een Tovertafel voor de bewoners van de woongroepen. In Huize Rosa wonen 39 ouderen met dementie, verdeeld over zes woongroepen. Met een Tovertafel kunnen we deze bewoners op fysiek, sociaal en mentaal vlak stimuleren. Het idee is simpel: via een projector worden animaties op tafel geprojecteerd en deze reageren op beweging van handen en armen. Zo kunnen bewoners een strandbal van richting en snelheid laten veranderen. Of visjes naar zich toe lokken.  En vlinders op de handen laten zitten. Een Tovertafel kan gebruikt worden om bijvoorbeeld loopdrang te doorbreken, iemand even rust of afleiding te bieden, of om een bewoner met een omgekeerd dag-nachtritme juist op de dag te activeren. Maar de aanschaf van een Tovertafel gaat niet zonder wat financiële hulp. In totaal is er € 6.750,-- nodig. Dankzij activiteiten tijdens onze Zomermarkt is € 343,50 bijeen gebracht.  Daarnaast heeft de Stichting Vrienden van Huize Rosa besloten om € 4.500,-- bij te dragen . Maar dan zijn we er nog niet.

Wilt u helpen?

Dan is uw bijdrage meer dan welkom. U kunt dit doen via een gift in het restaurant van Huize Rosa of door uw gift over te maken op rekeningnummer NL48 ABNA 0433 2607 69 t.n.v. Huize Rosa onder vermelding van Tovertafel. De actie loopt door totdat het volledige bedrag is ingezameld. Huize Rosa draagt zelf bij door het afsluiten van een onderhoudscontract voor de Tovertafel voor de komende jaren.

i q d

Deel dit bericht via: