18 mei 2018

Bedankt dat jullie mij op de been houden

Mw. Trees Altena krijgt een bos bloemen als dank voor haar trouwe diensten als vrijwilligster van het zorgcentrum

Hulp krijgen om letterlijk en figuurlijk op de been te blijven, dat is een groot goed volgens een bewoonster van Huize Rosa. Ze sprak haar dank uit op de Dag van de Verpleging (12 mei) tijdens een bijzondere viering in de Dominicuskapel in het zorgcentrum. Er waren meer bewoners en cliënten die medewerkers bedankten voor het geduld, de zorgzaamheid en de aandacht die ze ontvangen. Van praktische en tegelijkertijd gezellige hulp bij inhuizen tot even samen de dag doornemen voor het slapen gaan, het zijn vaak de kleine dingen die het doen en die het verschil maken.

Bestuurder Henk Swinkels kon dit alleen maar beamen. Volgens hem zijn de medewerkers en vrijwilligers van Huize Rosa ieder vanuit de eigen discipline waardevol en onmisbaar om goede zorg te kunnen leveren aan de bewoners en cliënten. Soms vraagt dat veel van mensen. Nieuwe ontwikkelingen en wetgeving, administratie, krapte op de arbeidsmarkt, het kan de dagelijkse zorg en het plezier in het werk behoorlijk onder druk zetten. Daarom gaat het zorgcentrum de koers bijstellen en krijgen de medewerkers de komende jaren meer verantwoordelijkheden en vrijheden om het werk met elkaar in te richten. Met als resultaat meer plezier in het werk wat ten goede komt aan de bewoners en cliënten.

De Dag van de Verpleging is traditiegetrouw ook de dag waarop jubilarissen in het zonnetje gezet worden. Dit jaar vieren twee vrijwilligers en vier medewerkers hun 12,5-jarig jubileum. Zuster AnneMarie van den Oetelaar is als vrijwilligster een echte duizendpoot en ook als lid van de Cliëntenraad draagt ze haar steentje bij. Mevrouw Trees Altena wordt door velen gekend van haar wekelijkse dienst aan de receptie op de vrijdag. Gezien haar leeftijd vindt ze het nu welletjes en dat is begrijpelijk. Haar komen louter woorden van dank toe, mét een grote bos bloemen erbij.

Chantal Sip is 12,5 jaar in dienst van het zorgcentrum en is zowel in de keuken als in de huishouding bij de thuiszorg te vinden, iets waar de haar cliënten erg blij mee zijn. Vrijwilligerscoördinator Diana Waanders, die eerder tijdens de viering de beide vrijwilligers warm toesprak, kreeg op haar beurt woorden ook woorden van dank te horen voor de manier waarop ze vrijwilligers weet te vinden en te binden aan het zorgcentrum. Merian van der Wielen is verzorgende in de thuiszorg en bij haar valt het beste een vergelijking met Florence  Nightingale te maken; Merian werkt vooral in de avonden en is zo onze eigen ‘lady with the lamp’. En tot slot zorgmanager Maaike Kapoen. Zij heeft een stevig takenpakket en in haar jaren bij het zorgcentrum heeft ze de nodige ups gevierd en downs het hoofd moeten bieden. Dat verdient een groot woord van dank.

De Dag van de Verpleging wordt altijd gevierd op 12 mei, de verjaardag van Florence Nightingale. Over de hele wereld is er op deze dag bijzondere aandacht voor de inzet van medewerkers en vrijwilligers in de zorg. Als teken van dank en waardering krijgen alle medewerkers en vrijwilligers de gelegenheid om een voorstelling over dementie bij te wonen van Muziektheater Dag Mama in Buren. Dit is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van Huize Rosa.

i q d

Deel dit bericht via: