19 feb 2020

Congregatie verlengt inzet van pastoraat in Huize Rosa

De Dominicuskapel

De Congregatie van de Zusters Dominicanessen van Neerbosch heeft besloten om de inzet van het pastoraat in Huize Rosa met tien jaar te verlengen tot 2030. De pastorale begeleiding is niet alleen voor religieuzen van de eigen congregatie maar voor alle bewoners van het zorgcentrum, zo laat algemeen overste zuster Regina Mattens in een schrijven weten.

Geschiedenis
Huize Rosa is van oorsprong een kloosterverzorgingshuis en werkt vanuit de katholieke identiteit. Dit is te zien aan de inrichting en aankleding van het gebouw, maar ook te merken in het dagritme en de omgang met elkaar. Regelmatig zijn er momenten van gebed, bezinning en overige religieuze activiteiten. In Huize Rosa zijn twee pastoraal werkers actief. Zij verzorgen vieringen en bijeenkomsten rond thema’s van levensbeschouwelijke aard, vaak samen met de activiteitenbegeleiding. Bewoners kunnen ook individueel een beroep op hen doen, bijvoorbeeld voor een goed gesprek over levensvragen.

Identiteit
Bestuurder Henk Swinkels is verheugd over het besluit. “Het goede werk dat de pastoraal werkers in Huize Rosa doen en de aanwezigheid van de Dominicuskapel van de congregatie dragen in belangrijke mate bij aan de identiteit en sfeer van het huis. Het maakt Huize Rosa uniek, omdat het een modern huis is waar oude waarden als saamhorigheid en zingeving een voorname plek hebben.”

Bewoners
Ongeveer een derde van de bewoners van Huize Rosa heeft een religieuze achtergrond. Zij wonen bij elkaar in twee van de zes woongroepen en twee van de zes verdiepingen in de woontoren. De gemeenschapszin en de mogelijkheden tot ontmoeting in Huize Rosa maken dat er een prettige leefgemeenschap ontstaat, waarin iedereen welkom is ongeacht de geloofsovertuiging.

 

i q d

Deel dit bericht via: