12 mrt 2020

Coronavirus vraagt om extra maatregelen

Ter bescherming van onze kwetsbare bewoners willen we bij Huize Rosa heel graag het coronavirus buiten de deur houden. Daarom nemen we een aantal maatregelen, zoals beperkingen aan bezoek en het annuleren van een aantal activiteiten.

Afspraken rondom bezoek
We volgen de richtlijnen van het RIVM en vragen bezoekers uitdrukkelijk om niet te komen als zij last hebben van klachten zoals verkoudheid en hoesten. Wie koorts heeft – om welke reden dan ook - vragen we om zeer zeker niet naar Huize Rosa te komen.

Voor bezoekers gelden de volgende afspraken:

  • We begroeten iedereen zonder fysiek contact te maken, dus geen handen schudden of ellebooggroet.
  • We beperken het aantal bezoekers tot liefst 1 en maximaal 2 bezoekers per bewoner
  • We vragen bezoekers van de woontoren om zoveel mogelijk op het appartement koffie te drinken
  • We vragen bezoekers van de woongroepen om terughoudend te zijn met bezoek, zowel qua aantal bezoekers als qua frequentie, omdat anders te veel mensen tegelijk samenkomen in de gemeenschappelijke huiskamers
  • We vragen bezoek om bij binnenkomst én vertrek de handen te wassen (dit mag op het appartement)

Minder activiteiten
Hoe vervelend ook, toch zien we ons genoodzaakt om het activiteitenaanbod tijdelijk terug te schroeven:

  • We annuleren alle grote activiteiten, zoals NL Doet, de bingo en de maandelijkse verjaardagsviering. We bekijken nog of deze op een later moment plaats kunnen vinden
  • Activiteiten in groepen van maximaal 20 personen gaan wel door en vinden plaats in de activiteitenruimte, niet in het Rosarium
  • Per toertocht en uitstapje wordt zorgvuldig gekeken of deze doorgang kan vinden of wellicht beter uitgesteld kan worden

In de activiteitenagenda op de website kunt u zien welke activiteiten niet doorgaan.

Hygiëne
Daarnaast blijven we alert op goede hygiëne . We maken twee keer per dag alle handcontactpunten schoon, zoals trapleuningen en deurklinken. Voor iedereen geldt dat we regelmatig de handen wassen en we herinneren elkaar hier aan. Uiteraard volgen we de richtlijnen ook rondom hoesten/niesen in de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes.

We rekenen op uw medewerking en danken u voor uw begrip.

i q d

Deel dit bericht via: