5 mrt 2018

De heer de Vries Robbé treedt toe tot de Raad van Toezicht

Op 26 februari jongstleden is de heer P. de Vries Robbé op voordracht van de cliëntenraad toegetreden tot de Raad van Toezicht van Stichting Zorgcentrum Huize Rosa. De heer de Vries Robbé heeft zijn sporen in de gezondheidszorg ruimschoots verdiend bij onder andere het Academisch Ziekenhuis Groningen en het Nationaal Ziekenhuis Instituut. In 1991 werd hij hoogleraar Medische Informatiekunde aan het Radboudumc in Nijmegen. Zijn aandachtsgebieden waren vooral klinisch redeneren, medische terminologie en medische verslaglegging. In 2009 ging hij met emeritaat. In zijn functie bij Huize Rosa zal hij steeds nauw contact onderhouden met de cliëntenraad.

Het voorzitterschap van de Raad van Toezicht is sinds begin 2017 in handen van de heer G. Prick. De overige leden zijn de heer M. Peters, de heer M. van Kamperdijk en mevrouw E. van de Ven. Sinds de Raad van Toezicht in 2017 besloten heeft dat een raad van vijf leden voldoende is, is met de komst van de heer de Vries Robbé de raad op volle sterkte.

i q d

Deel dit bericht via: