6 okt 2020

Enquête evaluatie coronatijd en overstap naar Novicare

Enquete

De Corona - periode is voor iedereen onverwacht gekomen. Zo ook voor Huize Rosa. Per 19 maart heeft de overheid middels een noodverordening specifieke maatregelen afgekondigd voor de Verzorgings -en Verpleeghuizen. Wij hebben in augustus een enquête uitgezet onder medewerkers, vrijwilligers, bewoners en mantelzorgers om te weten te komen hoe deze periode is ervaren en wat de meningen zijn over de wijze waarop Huize Rosa hier mee is omgegaan.

De resultaten van de enquête coronatijd worden geanalyseerd en besproken met het brede management team, om te kijken of we verbeteringen kunnen aanbrengen of zaken anders moeten organiseren. 

In deze enquête zijn ook een aantal vragen gesteld over hoe de ervaringen waren van de overstap naar Novicare. Deze evaluatie wordt ingebracht in het evaluatie gesprek tussen Huize Rosa en Novicare. Als u uw ervaringen met ons wilt delen – positief of negatief-  dan kan dat natuurlijk altijd.

i q d

Deel dit bericht via: