11 jun 2020

Hoera voor de geslaagden

Je moet van goede huize komen als je werken en leren weet te combineren en al helemaal als je dat doet tijdens deze coronacrisis. Daarom zijn we erg trots op de leerlingen van Huize Rosa die onlangs hun opleiding met een diploma hebben afgerond, te weten:

  • Nancy Scheerder – Helpende niveau 2
  • Marlon Burgers – Verzorgende Individuele Gezondheidszorg niveau 3
  • Mujde Özyldiz – Verzorgende Individuele Gezondheidszorg niveau 3
  • Diana Stoffels – Verzorgende Individuele Gezondheidszorg niveau 3
  • Karin Meurs – Verzorgende Individuele Gezondheidszorg niveau 3
  • Maud Raaijmakers – Verpleegkundige niveau 4

Als erkend leerbedrijf heeft Huize Rosa ieder jaar enkele BBL- en BOL-studenten. De BBL’ers volgen een Beroeps Begeleidende Leerweg; zij zijn in dienst van Huize Rosa en leren vooral in de praktijk. Daarnaast gaan zij regelmatig naar school. BOL-studenten volgen een Beroeps Opleidende Leerweg, waarbij zij naar school  gaan en daarnaast enkele stages lopen. Alle geslaagden van dit jaar zijn BBL’ers, behalve Maud. Zij volgde de BOL-opleiding en liep ruim een jaar stage bij Huize Rosa op de woongroepen en in de thuiszorg.

Alle geslaagden kregen in de eindfase van hun opleiding door de coronacrisis met extra uitdagingen te maken. Bijzondere omstandigheden in Huize Rosa, waardoor de dagelijkse routines ingrijpend veranderden. Geen klassikale lessen maar online onderwijs, geen mondelinge eindgesprekken maar examens via beeldbellen. Dat maakte het allemaal extra spannend en deze kanjers hebben dat met succes doorstaan. De opleidingscentra zijn nog bezig de feestelijkheden rondom de diploma-uitreikingen gestalte te geven. Vanuit Huize Rosa houden we een vinger aan de pols en hangen we zo nodig hier de vlag uit.

Allemaal van harte gefeliciteerd!

i q d

Deel dit bericht via: