14 nov 2016

Huize Rosa als leerbedrijf

Van oudsher is Huize Rosa altijd een huis geweest waar veel jonge mensen de praktische vaardigheden van hun vak in een redelijk beschermde omgeving konden leren. Er was dan ook nooit een te kort aan stagiairs, de weg naar de afdeling opleiding van Huize Rosa was snel gevonden. Huize Rosa leverde als opleiding en instelling goed werk.

Vandaag de dag is dat niet anders en daar zijn we best trots op. Doordat het aantal bewoners in Huize Rosa is toegenomen en de indeling van de huis is veranderd, is het niet meer dan logisch dat we meer stagiairs de gelegenheid geven het vak op een gedegen manier te leren. En daar hebben wij ook de hulp van onze bewoners voor nodig. De studenten zijn 10-15 weken in huis en vertrekken dan met een schat aan ervaringen weer richting school of volgende stageadres. Vervolgens staan de volgende studenten al weer te trappelen van ongeduld. En daar wringt het soms wel eens, want zoals Cruijff al zei: ’Elk voordeel heb zijn nadeel’ en zo is het met opleiden van jonge mensen ook.

Nadeel is dat een bewoner regelmatig nieuwe gezichten ziet die horen bij jonge, onervaren mensen. Zij moeten leren en zijn - vooral in het begin – nog niet zo handig en snel als medewerkers die al jaren in het vak zitten. Sommige zorg leent zich daar weer beter voor dan andere, dit is afhankelijk van het leerjaar van de stagiair. Wij realiseren ons dit terdege en zijn dan ook altijd weer blij als bewoners hier hun medewerking aan willen verlenen.  

Voordeel is dat door de komst van de extra handen van de stagiairs aan het bed, er wel weer meer aandacht is voor degene die hulp krijgt van een stagiair. Immers, ze zijn niet zo snel en hebben meer tijd nodig en zijn daardoor langer op de kamer aanwezig. Ook geeft het mogelijkheden om extra individuele activiteiten te organiseren, zoals eens extra buiten wandelen bij goed weer, of samen naar de winkel in het Rosarium lopen om wat boodschappen te halen. Bewoners mogen hier gerust af en toe  ‘gebruik’ van maken. Vragen staat altijd vrij.

Wij hopen dat de lange traditie als opleidingshuis nog vele jaren kan voortbestaan, zodat we mensen goed op kunnen leiden tot zorgprofessionals die oog hebben voor de noden en wensen van hun cliënten en vaardigheden deskundig en bekwaam kunnen uitvoeren. Mede namens al onze studenten: dank aan alle bewoners voor hun medewerking!

i q d

Deel dit bericht via: