2 dec 2020

Huize Rosa mag het Gouden Keurmerk Prezo continueren

PreZo

Op 29 oktober heeft een auditor van Perspekt, Huize Rosa bezocht om te beoordelen of we het Gouden Keurmerk voor verantwoord ondernemen in de Zorg mogen continueren. Zij heeft meerdere protocollen en notities voorafgaand aan het locatiebezoek ontvangen. Op de dag is ze uitgebreid geïnformeerd via gesprekken met bewoners en medewerkers.

Ook heeft zij corona-proof meegekeken op de werkvloer hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd, hoe materialen zijn opgeslagen en heeft ze de dossiers van bewoners en medewerkers kunnen inzien.  Op het einde van de dag vertelde de auditor dat zij een uitgebreide rapportage van haar bevindingen zal opstellen. Zij gaat Huize Rosa voordragen voor de continuering van het Gouden Keurmerk. 

Als alles goed verloopt en Perspekt deze voordracht overneemt zal het Keurmerk naar verwachting in januari 2021 gecontinueerd worden. 

i q d

Deel dit bericht via: