23 nov 2018

Huize Rosa op weg naar goud

Feestelijke stemming

Donderdag 22 november waren drie auditoren namens kwaliteitsinstituut Perspekt in Huize Rosa om te beoordelen of we in aanmerking komen voor het PREZO Gouden Keurmerk in de Zorg. Aan het eind van de dag werden de eerste conclusies gedeeld met enkele vertegenwoordigers van Huize Rosa: we hadden een positieve indruk gemaakt.

Ook al waren de auditoren op ons verzoek in huis, het is toch altijd spannend om als zorgcentrum van boven tot onder te worden doorgelicht. Ter voorbereiding op de audit hadden de auditoren allerlei schriftelijke informatie toegezonden gekregen. De auditdag zelf was er om te observeren, vragen, inzien en meemaken. Ze spraken met heel veel mensen: bewoners, familieleden, een vertegenwoordiger van de cliëntenraad, medewerkers, vrijwilligers, coördinatoren, managers en de bestuurder. Ze namen een kijkje in appartementen, huiskamers, medicijnkasten, keuken, wasruimte, maar ook bij de receptie, schilderclub, vismiddag in het Rosarium en in de Dominicuskapel. Ze woonden een multidisciplinair overleg bij, bestudeerden dossiers en raadpleegden het digitale handboek van Huize Rosa. En ze waren tevreden, zo weten we nu.

Het gaat nog even duren voordat we de definitieve uitslag weten. Eerst stellen de auditoren een rapportage op waarin pluspunten en aandachtspunten beschreven worden. Daarna vindt officiële weging van de resultaten plaats en legt het auditteam een registratieadvies voor aan de directeur-bestuurder van Perspekt. Begin 2019 verwachten hiervan bericht te krijgen.

Deze mooie auditdag had niet kunnen plaatsvinden zonder de inzet van velen: bewoners en familieleden die de tijd en moeite namen om de auditoren een kijkje in hun leven te geven, medewerkers en vrijwilligers die bereidwillig vertelden en lieten zien hoe zij in Huize Rosa actief zijn en natuurlijk de mensen die de audit voorbereid hebben. Allemaal ontzettend bedankt!

i q d

Deel dit bericht via: