6 jul 2016

Inspectie heeft toezicht op Huize Rosa afgesloten

Deze week presenteerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg een rapport over toezicht op 150 verpleegzorginstellingen. Kortweg staat in dat rapport dat bij tientallen instellingen de kwaliteit onvoldoende is of onvoldoende verbetert, waardoor vervolgtoezicht nodig is.  Voor Huize Rosa geldt dit niet. De inspectie heeft hier het onderzoek op 18 april 2016 afgesloten.

In juli 2015 heeft de Inspectie een bezoek gebracht aan Huize Rosa om te beoordelen in hoeverre de door Huize Rosa geboden zorg voldoet aan relevante wet- en regelgeving, normen, richtlijnen en standaarden.

Op advies van de Inspectie is Huize Rosa aan de slag gegaan met een aantal tekortkomingen.

Op het gebied van medicatieveiligheid is een nieuw digitaal systeem geïntroduceerd (Ovis) en medewerkers zijn hierin getraind, er worden voorraadlijsten en temperatuurlijsten van alle medicatie bijgehouden en de protocollen zijn getoetst en waar nodig verbeterd en toegelicht in werkoverleggen. De analyse van (bijna-)incidentmeldingen wordt verbeterd door gebruik te  maken van de zogenaamde Prisma-Light methode en medewerkers worden ook hierin uitvoerig getraind. Nieuwe kennis en ontwikkelingen werden al goed en op verschillende manieren onder de aandacht van medewerkers gebracht, zoals via werkoverleg, een infobrief, training en werkinstructies. Om te zorgen dat implementatie structureel goed blijft gaan is standaard het kopje ‘implementatie / communicatie’ in een protocol opgenomen.  En voor goede afspraken en duidelijkheid rondom vrijheid beperkende maatregelen zijn protocollen geschreven en is een BOPZ-aanmerking aangevraagd en op 19 mei 2016 verkregen.

De Inspectie constateerde ook dat zowel medewerkers als leiding een betrokken en deskundige indruk maakten. Er werd aantoonbaar cliëntgericht gewerkt en rekening gehouden met persoonlijke zaken. Er waren zowel groepsactiviteiten als individuele activiteiten die goed aansloten bij de wensen van de cliënten. Ook wisten medewerkers van Huize Rosa goed om te gaan met cliënten met dementie, omdat ze hierin uitgebreid geschoold waren.

De resultaten van alle inspanningen en verbeteringen heeft Huize Rosa gepresenteerd aan de Inspectie. Daarop is besloten het inspectiebezoek aan Huize Rosa op 18 april af te sluiten. Op de website van de Inspectie (www.igz.nl) staat Huize Rosa in de lijst met 150 instellingen nog aangemerkt als behorende in categorie 3,  wat staat voor ‘in afwachting of vervolgtoezicht nodig is’. Dit moet inmiddels categorie 4 zijn (toezicht afgesloten), maar de lijst geeft de stand van zaken weer tot 15 maart 2016.

 

Noot voor de pers: Voor vragen kunt u contact opnemen met Eva Salverda, tel. 024-3710 300

i q d

Deel dit bericht via: