28 jun 2019

Inspectie positief over Huize Rosa

Gezellige Nimweegse soosavond

In een mooi rapport doet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd verslag van een bezoek aan Huize Rosa op donderdag 11 april jongstleden. Conclusie van het bezoek is dat de geboden zorg (grotendeels) voldoet aan de getoetste normen en dat de inspectie vertrouwen heeft in de wijze waarop Huize Rosa stuurt op kwaliteit en veiligheid van zorg. De inspectie vindt dat er daarom geen vervolgtoezicht nodig is.

De inspecteurs zijn positief over de persoonsgerichte zorg bij Huize Rosa. Zij rapporteren dat uit gesprekken en observaties naar voren komt dat zorgverleners de cliënten op persoonlijke en respectvolle manier aandacht geven. Zorgverleners versterken de eigen regie van cliënten, bijvoorbeeld bij maaltijden, medicatiebeheer of de dagbesteding.
Huize Rosa heeft professionele zorgverleners in huis, die steeds oog hebben voor de wensen en behoeften van de cliënt. Ze werken methodisch en de personele bezetting is over het algemeen goed. Af en toe wordt de bezetting in de nacht door enkele zorgverleners als knellend ervaren en hierover lopen gesprekken met het management.
Binnen Huize Rosa wordt goed op kwaliteit en veiligheid gestuurd. Huize Rosa hanteert het PREZO-kwaliteitssysteem en met regelmaat worden interne en externe audits uitgevoerd om de kwaliteit te toetsen. Er heerst een open cultuur en er zijn korte communicatielijnen in huis. Met intervisie wil de organisatie het leren en verbeteren op de werkvloer verder stimuleren.

Uiteraard zijn wij trots op deze uitkomsten en de medewerkers van Huize Rosa die zich iedere dag weer inspannen om de best mogelijke zorg aan onze bewoners te bieden. Eerder dit jaar werd dit ook al erkend door het behalen van het gouden PreZo keurmerk voor de zorg, die op basis van een grootschalige audit werd toegekend.

De bevindingen van het inspectiebezoek zijn vastgelegd in een openbare rapportage. Deze is onderaan deze pagina te downloaden, maar ook via https://www.toezichtdocumenten.igj.nl/

 

 

i q d

Deel dit bericht via: