11 jun 2020

Maak kennis met...Cees Barské

Mijn naam is Cees Barské, wonende te Ochten (Neder-Betuwe). Vanaf 1 mei jl. heb ik het voorzittershamertje van de cliëntenraad van Huize Rosa overgenomen van mevrouw Palmyre Oomen. Zij heeft deze rol als waarnemend voorzitter sinds mei 2018 op een voortreffelijke wijze gedaan. Daarvoor alle waardering en dank.

Niet toekijken, maar meedoen
Zelf ben ik vanuit diverse bestuurlijke functies betrokken bij een aantal sociaal-maatschappelijke activiteiten en ruim 12 jaar als voorzitter van centrale en lokale cliëntenraden betrokken bij de zorg aan ouderen. In het verlengde hiervan wil ik graag een bijdrage leveren aan goede passende (ouderen-)zorg. Dat doe je niet door aan de kant te blijven staan kijken, maar door het voortouw te nemen. Voor anderen iets te willen betekenen en verder te kijken dan regels, richtlijnen en protocollen om tot een eigentijdse en maatgerichte zorg- en dienstverlening te komen.

Balanceren
Het is een uitdaging om te balanceren tussen zorg en medezeggenschap (belangenbehartiging en inspraak). En daarbij rekening te houden met de zeer uiteenlopende vragen en behoeften van cliënten die thuiszorg ontvangen of bewoners zijn van het verpleeghuis. Tegelijkertijd moeten wij als cliëntenraad ook rekening houden met alle regels van de zorgverleners, zorgverzekeraars, gemeenten en landelijke overheden. Regelgeving, die soms haaks staat op de daadwerkelijke wensen en behoeften van de (oudere) zorgvragers, de cliënten van Huize Rosa, bewoners van de aanpalende appartementen of cliënten die wonen in de omliggende wijken.

Cliëntenraad denkt en praat mee
In de afgelopen 10 jaar heb ik, zowel in de thuiszorg als in de verpleeg- en verzorgingshuizen, de zorg voor ouderen snel en ingrijpend zien veranderen. Samen met de leden van de cliëntenraad willen wij hierin graag meedenken en meepraten om tot passende en zinvolle zorg en ondersteuning te komen. Waardoor ouderen vanuit hun woon- en leefomgeving zo lang mogelijk actief deel blijven uitmaken van de samenleving. Daarbij staat de cliënt en zijn of haar welbevinden en welzijn voorop.

Uitdagingen
Als voorzitter van de cliëntenraad wil ik mij graag de komende tijd inzetten om de zorg voor de cliënten zo optimaal mogelijk en naar wens van cliënten te laten verlopen. Dit betekent dat er vanuit de wens, behoefte en mogelijkheden zorg aangeboden moet worden. Dat kan soms lastig of onmogelijk zijn en dat is nu juist de uitdaging van alle leden van de cliëntenraad; om hierover te willen meepraten en meedenken en daarin namens u te adviseren. Wij houden u geregeld op de hoogte van ‘hoe’ we dat gaan doen.

i q d

Deel dit bericht via: