27 mrt 2017

'Meld om te leren, leer om te verbeteren'

De medewerkers van Huize Rosa doen dagelijks hun best om goede zorg leveren. Maar overal waar mensen werken gaat wel eens iets mis of bijna mis. In de zorgsector wordt dan gesproken van een incident: ‘een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt’*. Incidenten of bijna-incidenten moeten altijd gemeld worden, zodat we ervan kunnen leren en herhaling kunnen proberen te voorkomen. Bureau Triaspect uit Nijmegen heeft binnen ons zorgcentrum een aantal trainingen verzorgd om op een nieuwe manier naar incidenten en risico’s te kijken en dit te gebruiken om ervan te leren en te verbeteren. Aan de trainingen deden medewerkers van verschillende afdelingen mee.

Sarah Pool en Ellis Boesveld – beiden verzorgenden IG - geven ons een indruk van hoe het er bij een training aan toe gaat: “Wij nemen deel aan de scholing Veilig Incident Melden (VIM). Wij volgen deze scholingen samen met nog 12 andere collega's uit verschillende functies. Deze scholing is over vier dagen verdeeld waarvan we nu drie trainingen hebben gehad. De scholing wordt gegeven door Lieke van den Heuvel. VIM staat voor Veilig Incident Melden, dit houdt in dat fouten, risico's en incidenten gesignaleerd, gemeld, besproken en verbeterd worden. Tijdens deze scholing leren wij wat het nieuwe melden inhoudt, hoe en wat we moeten melden en hoe incidenten voorkomen kunnen worden. We maken gebruik van de nieuwe methode PRISMA-light of PRI-light waarbij we kijken naar de lage en hoge risico's van incidenten. Bij PRISMA-light wordt er gekeken naar wat er vooraf ging aan een incident, terwijl erbij de PRI-light gekeken wordt hoe je lage en/of hoge risico's van incidenten kunt verbeteren of voorkomen. Ook leren wij tijdens deze scholing hoe wij collega's op een juiste wijze kunnen en durven aanspreken bij incidenten. Dit moet niet gezien worden als een (persoonlijke) ''aanval'' maar juist om te verbeteren. Door samen incidenten of risico's te analyseren leren we als team hoe we in de toekomst beter kunnen melden en hoge risico's kunnen voorkomen. Ons motto: ‘’Meld om te leren, leer om te verbeteren en verbeter om je werk leuker en veiliger te maken voor iedereen’’.

*Uit: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; handreiking “leren van incidenten” voor kleine zorgaanbieders. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, november 2016.

i q d

Deel dit bericht via: