21 apr 2020

Novicare aan de slag in Huize Rosa

In weerwil van alle coronaperikelen startten we op 1 april jongstleden met het bieden van zorg met behandeling (verpleeghuiszorg) aan bewoners van Huize Rosa. Multidisciplinaire teams van Novicare werken sindsdien samen met de zorgteams van Huize Rosa om de best mogelijke zorg aan de bewoners van de Woontoren en de Woongroepen te bieden.

Anders dan bedacht
Lieten we in de vorige nieuwsbrief nog weten dat aan een soepele overgang werd gewerkt, de coronacrisis haalde hier een streep doorheen. Zo stond een kennismakingsbijeenkomst met de professionals van Novicare gepland, maar deze kon geen doorgang vinden. Novicare maakte daarop een video voor vertoning op de kabelkrant, zodat de teamleden zich toch kunnen voorstellen aan de bewoners. De voorgenomen persoonlijke gesprekken tussen bewoners en hun nieuwe arts kunnen niet plaatsvinden, wel is er contact middels videobellen. Maar toch, het is voor sommige bewoners moeilijk om vertrouwen in een arts te krijgen, zolang ze er geen gezicht bij hebben. De fysiotherapeut zien ze in een filmpje, ook dat is vreemd en onbekend. Het heeft allemaal wat tijd en aandacht nodig om te wennen.

Kwaliteiten
De zorgteams van Huize Rosa zijn voor de bewoners vertrouwde gezichten en zij laten zich van hun sterke kant zien in deze bizarre tijden. Zorgmedewerkers bereiden visites goed voor om de aanwezigheid van de ouderenarts en de inzet van bijvoorbeeld de fysiotherapeut optimaal te benutten. Eén zorgmedewerker heeft een kast met verbandmiddelen nauwgezet ingericht en zorgt voor de coördinatie en alle bestellingen. Aandacht schenken en een luisterend oor bieden zijn belangrijker dan ooit en medewerkers maken er tijd voor. Anderen ruimen de paastakken op en bedenken alvast ideeën om van Woningsdag op 27 april een feestje te maken. Niemand gebruikt woorden zoals ‘zelforganisatie’ of ‘eigenaarschap’, iedereen doet gewoon wat nodig is.

i q d

Deel dit bericht via: