21 apr 2012

OR - Verkiezingen

OR - Verkiezingen

De OR groeit van vijf naar zeven zetels. Bij de verkiezingen op 19 april zijn alle zetels bezet door: Antoinette Noevers (Evv-er), Els de Kleijn (Keuken), Ellen Helsen (Evv-er), Marga Bastiaens (Evv-er), Elseriet Capello (Evv-er), Anke vd Heijde (activiteiten), Henk Marcusse (hfd onderhoud)

i q d

Deel dit bericht via: