30 mei 2018

Samen sterk voor kwaliteit

Vrijdag 25 mei tekenden de bestuurders van LuciVer (Wijchen), Dienstencentrum Oud Burgeren Gasthuis (Nijmegen), Malderburch Centrum voor Welzijn en Zorg (Malden) en Zorgcentrum Huize Rosa (Nijmegen) een samenwerkingsovereenkomst waarmee de oprichting van een zogenaamd ‘lerend netwerk’ een feit is geworden. Zo bundelen de vier zorgaanbieders de krachten om samen te werken aan goede zorg- en dienstverlening voor hun bewoners en cliënten.

De vier organisaties zijn geen vreemden van elkaar en onderhielden in de afgelopen jaren ook al contacten op bestuurlijk niveau.  Met de komst van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in 2017 is verplicht gesteld om als zorgaanbieder deel uit te maken van een lerend netwerk met minstens twee andere partijen om samen te leren en te verbeteren. Voor Huize Rosa, LuciVer, Malderburch en het OBG – alle vier kleine(re) zorgaanbieders in regio Nijmegen - een kans om de reeds bestaande contacten officieel vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. Daarbij valt te denken aan het uitwisselen van kennis en ervaringen, medewerkers “bij elkaar in de keuken laten kijken” en het beoordelen van elkaars kwaliteitsplannen en –verslagen. De exacte invulling en grenzen liggen op voorhand niet vast, hier wordt samen gaandeweg invulling aan gegeven.

V.l.n.r. op de foto: dhr. Swinkels (Huize Rosa), mw. Lubbers (OBG), mw. Oude Boerrigter (Malderburch) en mw. Stooker (LuciVer)

i q d

Deel dit bericht via: