5 jun 2023

Samen verbinden in Nijmegen West!

Als Zorgcentrum Huize Rosa en thuiszorgorganisatie signaleren wij een toename in vereenzaming in de wijken. Deze ontwikkeling zien ook de vrijwilligers van de Antonius Abt kerk aan de Dennenstraat. Daarom willen wij gezamenlijk een project starten met actieve betrokkenheid van de wijkbewoners en met zorgprofessionals. Dit project richt zich met name op Nijmegen-West tussen spoor en Maas-Waalkanaal.

Wij willen meer verbinding creëren door in contact te komen met wijkbewoners en zorgprofessionals; verbinding juist met diegenen die niet genoeg gezien worden en buiten de boot dreigen te vallen. Het gaat ons om de zorg voor ouderen en voor mensen die kampen met gezondheidsproblemen. De behoefte aan daadwerkelijke hulp blijkt enorm te groeien. Wij beogen hulp in onderlinge betrokkenheid dat kan zijn van wandelen tot aan professionele thuiszorg. We zoeken wijkbewoners die samen een belangrijke bijdrage willen leveren aan een beter samenleven in de wijken van Nijmegen Oud West.

Zorgcentrum Huize Rosa wil graag voor meer opvang en ondersteuning zorgen. We kunnen u bijvoorbeeld opvang bieden in onze gemeenschappelijke ruimte in Huize Rosa. Hier is de mogelijkheid tot contacten en concrete hulp bij vragen. Wij zijn ervan doordrongen dat dit alleen kan wanneer dit samen opgepakt wordt door vele vrijwilligers en professionele instanties: elkaar vinden. Wij streven naar een actief netwerk van krachtige “buurtverbinders.” Deze personen hebben een signalerende taak: oog en oor om vraag van bewoners te koppelen aan het aanbod van vrijwilligers en instanties.

Ons motto is:

“Samen verbinden van bewoners, vrijwilligers, zorgcentra en maatschappelijk werk!”

Ayse Özcan (Huize Rosa), en Kees de Lange (Antonius Abt)

Als u behoefte heeft aan deze ondersteuning? Heeft u vragen of suggesties? Of wilt u meehelpen in ons project? dan kunt u contact opnemen via mail of telefonisch: 024-3710300 of A.Ozcan@zorgcentrum-huizerosa.nl

Voor een eerste ontmoeting met zorgcentrum Huize Rosa kan het Rosafeest een goed startpunt zijn.
Schrijf de datum van dit feest vast in uw agenda: woensdag 23 augustus 2023!

i q d

Deel dit bericht via: